Etkİnlİk Takvİmİ

T.C

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI “ON KITA BİR VATAN, İLELEBED İSTİKLÂL” TEMALI 

İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’ U ANMA GÜNÜ ETKİNLİK PLANLAMASI               

Genel Sorumlu: Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

Etkinliği Yürüten Birim: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Öğrenci Kulüpleri İşbirliği ile ),

 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞUBAT - MART 2021

Ardahan İli İlkokullar Arası İstiklal Marşını En Güzel Ezbere Okuma Yarışması  

İstiklal Marşı’nın anlamını ve Kurtuluş Savaşının önemini anlatmak amacıyla İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif ’i anma etkinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerimize İstiklal Marşı’nın derin anlamı, coşkusu ve heyecanı yaşatmak; bu bilinç ve duygularla yetişmelerini sağlamak amacıyla yarışma düzenlenmesi planlanmıştır.

Yarışma Ödülleri:

 1. Safahat + Birincilik Plaketi + ARÜ Sırt Çantası + Katılım Belgesi
 2. Safahat + İkincilik Madalyası + ARÜ Sırt Çantası + Katılım Belgesi
 3. Safahat + Üçüncülük Madalyası + ARÜ Kupa + Katılım Belgesi

Ardahan İli Ortaokullar Arası "On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl" Temalı Resim Yarışması  

İstiklal Marşı’nın anlamını ve Kurtuluş Savaşının önemini anlatmak amacıyla ortaokul öğrencilerimize İstiklal Marşı’nın derin anlamı, coşkusu ve heyecanı yaşatmak; bu bilinç ve duygularla yetişmelerini sağlamak amacıyla resim yarışması düzenlenmesi planlanmıştır. 

Yarışma Ödülleri:

 1. Safahat + Birincilik Plaketi + ARÜ Sırt Çantası + Katılım Belgesi
 2. Safahat + İkincilik Madalyası + ARÜ Sırt Çantası + Katılım Belgesi
 3. Safahat + Üçüncülük Madalyası + ARÜ Kupa + Katılım Belgesi

Ardahan İli Liseler Arası Mehmet Akif ERSOY’ un Üç Şiirini En Güzel Ezbere Okuma Yarışması  

Mehmet Akif Ersoy, Türk milleti için, sadece İstiklal Marşı’mızın şairi olmaktan öte, bir edebiyat, düşünce, sanat ve kişilik abidesidir. O, yaşadığı dönemde şair ve düşünür kimliği ile topluma yol göstermiş, toplumun önünde gitmiş ve toplumda derin izler bırakmıştır. Mehmet Akif ERSOY’ un şair kimliğinin iyi anlaşılması ve yaşantımıza yansıtılması için Lise öğrencileri arasında Mehmet Akif ERSOY şiirleri yarışması düzenlenmesi planlanmıştır. 

 1. Safahat + Birincilik Plaketi + ARÜ Sırt Çantası + Katılım Belgesi
 2. Safahat + İkincilik Madalyası + ARÜ Sırt Çantası + Katılım Belgesi
 3. Safahat + Üçüncülük Madalyası + ARÜ Kupa + Katılım Belgesi

Ardahan Üniversitesi Öğrencileri  "On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl" Temalı DENEME Yazma Yarışması  

Mehmet Akif ERSOY mücadeleye fikri açıdan büyük destek vermiş, yazmış olduğu İstiklal Marşı ile Türk Milletinin yüreğinde kopan fırtınaları dile getirmiş, cesaretin ve azmin bağımsızlık yolundaki büyük etkisine dikkati çekmiştir. Mısralarında bağımsızlığın Türk Milletinin hakkı olduğunu dile getiren Akif, cennet vatanımızın ne pahasına olursa olsun düşmana terk edilemeyeceğini anlattığı İstiklal Marşı ile tarih boyunca bağımsızlığa verdiğimiz önemi adeta bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu bağlamda Üniversite öğrencilerimizin cesaretin ve azmin bağımsızlık yolundaki öneminin anlaşılması amaçlanmış olup DENEME yazma yarışması planlanmıştır.

 1. Safahat + Birincilik Plaketi + ARÜ Sırt Çantası + Katılım Belgesi + Kupa
 2. Safahat + İkincilik Plaketi + ARÜ Sırt Çantası + Katılım Belgesi + Kupa
 3. Safahat + Üçüncülük Plaketi + ARÜ Kupa + Katılım Belgesi

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ

* Üniversitemiz tarafından yapılacak Ardahan ili ilkokullar arası İstiklal Marşı’nı en güzel okuma yarışması, Liseler arası Mehmet Akif Ersoy’un bir şiirini en güzel okuma yarışması, Üniversitemiz öğrencileri arasında "On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl" temalı deneme yazma yarışmaları için şartname hazırlanması ve 08 Ocak 2021 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilmesi. 

* Üniversitemiz  tarafından yapılacak Ardahan ili ilkokullar arası İstiklal Marşı’nı en güzel okuma yarışması, Liseler arası Mehmet Akif Ersoy’un bir şiirini en güzel okuma yarışması, Üniversitemiz öğrencileri arasında "On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl" temalı deneme yazma yarışmaları derecelendirmeleri için Fakülte bünyesinde komisyon kurulması , 24 Şubat 2021 tarihine kadar eserlerin teslim alınması, değerlendirme sonuçlarının 03 Mart 2021 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesi ve 12 Mart 2021 tarihinde yapılacak ödül töreni için hazırlıkların yapılması.

* Mehmet Akif ve İstiklal Marşı ile ilgili kitaplar, gazeteler, afişler, kıyafetler vb. Karma Sergisinin

* 18 Ekim 2021 tarihinde açılması için gerekli hazırlıkların yapılması.

* Yapılacak programlarda Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunun hazırlıklarının yapılması.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 * Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenim gören öğrencilere "On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl" temalı resimler yaptırılması ve 19 Kasım 2021 tarihinde resim sergisinde sergilenmesi için hazırlanması.

 * Yapılacak olan resim yarışması için şartname hazırlanması ve 08 Ocak 2021 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilmesi,

 *  Üniversitemiz tarafından, Ardahan ili ortaokullar arası "On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl" temalı Resim yarışması derecelendirilmesi için Fakülte bünyesinde komisyon kurulması, 24 Şubat 2021 tarihine kadar eserlerin teslim alınması, değerlendirme sonuçlarının 03 Mart 2021 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesi ve Yarışmaya giren eserlerin 12 Mart 2021 tarihinde sergilenmesi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi,

Güzel Sanatlar Fakültesi

12 Mart 2021 Tarihinde anma programı düzenlenecek olup, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecektir. Resim yarışmasına katılan eserler sergilenecektir. Pandeminin devam etmesi halinde program online yapılacaktır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Tarih Kulübü (Kulüp Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Suat VURAL)

EKİM 2021

21 Ekim 2021 tarihinde "On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl" temalı Konferans düzenlenecektir.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Dil ve Estetik Kulübü (Kulüp Danışmanı Arş. Gör. Bünyamin TETİK)

ARÜ ve TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ ORTAKLIĞI İLE 21 Ekim 2021 tarihinde "On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl" temalı PANEL PLANLANMAKTADIR.

KASIM 2021

19 Kasım 2021 tarihinde "On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl" temalı Şiir Dinletisi yapılacaktır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Yenisey Fikir, Sanat ve Gösteri Kulübü (Kulüp Danışmanı Öğr. Gör. Selami AKIŞ)

ARALIK 2021

22 Aralık 2021 tarihinde "On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl" temalı Tiyatro Gösterisi yapılacaktır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

27 Aralık 2021 tarihinde "On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl" ve Mehmet Akif ERSOY temalı Panel  yapılacaktır.