.
 

.
  Öğrenim Hareketliliği Başvuru Koşulları

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Şartları

 1. Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi ve tam zamanlı öğrenci olmak.

Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir.

2. Önlisans ve Lisans öğrencileri için 2,20; Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için 2,50 veya üstü genel not ortalamasına sahip olmak

Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.

- Ağırlıklı ders ortalaması: % 50

- Yabancı dil bilgisi: % 50 (Yazılı Sınav %75 ve Sözlü Sınav %25)

- Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

- Şehit ve Gazi çocuklarına +10 puan

- Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

- Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan 

Başvuruların Dış İlişkiler Ofisi websitesi üzerinen ulaşabileceğiniz otomasyon sistemi ile online olarak yapılması gerekmektedir. Başvuru yapan öğrenciler başvuru çıktılarını Fakülte/MYO/YO Erasmus Rehberlerine imzalattıktan sonra transkript ve öğrenci belgeleri ile birlikte Ulus. İliş. Uyg. Arş. Merkezine teslim edeceklerdir. Başvuru formuna fotoğraf yapıştırılması zorunludur. Başvuru formunu doğru bir şekilde doldurunuz. Formun çıktısını aldıktan sonra üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Sınav başvurusu esnasında yapılan tercihler geçerli olacaktır.

Öğrenime başvuru için Uluslararası İlişkiler Merkezi’ne aşağıdaki evrakların teslim edilmesi gerekmektedir:

1)      Online Başvuru Formunun çıktısı (imzalı ve fotoğraflı)

2)      Güncel Öğrenci Belgesi (imzalı ve mühürlü)

3)      Güncel Transkript (imzalı ve mühürlü)

 
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 75 52 / 2187   Faks: +90 478 211 75 09