Ana Sayfa   İletişim

¬ Geri

Türk Dili ve Edebiyatı

1 - Kuruluş
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2008’de kurulmuş olup 2009-2010 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

2 - Kazanılan Derece
4 (Dört) yıllık bu programı bitiren öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans diplomasına sahip olurlar. Bu diploma ile birlikte ileride alacakları Pedagojik Formasyon dersleri ile bu alanda öğretmenlik hakkı kazanırlar.

3 - Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans

4 - Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Ardahan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim Yönergesine tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

5 - Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ardahan Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak gerekir. (Toplam 240 AKTS karşılığı)

6 - Program Profili
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü dört yıllık eğitim süresince Türk Dilinin tarihsel süreç içerisinde eşzamanlı ve artzamanlı olarak incelenmesini; Türk edebiyatının sözlü ve yazılı verimlerinin edebiyat bilimine özgü teorilerle değerlendirilmesini; disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlayacak bir yaklaşımla eğitimin öğretim faaliyetini sürdürmeyi benimser.

7 - Mezunların İstihdam Profilleri
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren öğrenciler almış oldukları lisans diplomasına istinaden alacakları ALES ve ÜDS puanları ile birlikte üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edebilirler. Ayrıca, alacakları pedagojik formasyonla MEB'nın orta öğretim kurumlarında Öğretmen olarak çalışabilirler. Özel Eğitim Kurumlarında, yazılı ve görsel medyanın çeşitli birimlerinde metin yazarlığı, danışmanlık, denetmenlik ve Türk dili edebiyatını ilgilendiren her tür programda görev alabilirler.

8 - Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı bitiren öğrenciler, alacakları lisans diploması ile birlikte Türkiye'deki veya yurtdışındaki her hangi bir üniversiteye bağlı herhangi bir enstitünün Lisansüstü eğitim programına müracaat etme hakkını elde eder.

9 - Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.

10 - Mezuniyet Koşulları
Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getiren öğrenciler mezuniyet hakkını elde eder.

11 - Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

12 - Bölüm Olanakları
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü temelde beş ayrı anabilim dalında eğitim veren bir bölümdür. Bölüm bünyesinde söz konusu anabilim dallarında bilimsel yeterliliklerini Türkiye ve uluslar arası alanlarda ispatlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır.

 

Rektörümüzün Mesajı

Üniversitemizi Tanıyın

Logomuzun Açılımı

Ardahan Hakkında

Yerleşke Haritası

Bölümler ve Programlar

Eğitim Faaliyetleri

Bilimsel Etkinlikler

Araştırma Merkezleri

Öğrenci Kulüpleri

ARÜ'lü Olmak

ARÜ'de Yaşam

Tercih Danışmanlığı

Öğrenci İşlemleri

Tanıtım Kataloğu

Adres: Kaptanpaşa Mah. Milli Egemenlik Parkı Karşısı, Merkez / Ardahan       E-Posta: ogrenci@ardahan.edu.tr      Telefon: +90 478 211 50 00 (Santral)