Ana Sayfa   İletişim

¬ Geri

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

1 - Kuruluş
1991'de Sovyetler Birliği'nin yıkılması ile birlikte gelişen süreç içinde bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin dil ve edebiyatlarını öğretmeyi amaçlayan bu bölüm, 2008 yılında Ardahan Üniversitesi'nin açılması ile birlikte İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde bir bölüm olarak faaliyete geçmiş ve 2009-2010 Öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır.

2 - Kazanılan Derece
4 (Dört) yıllık bu programı bitiren öğrenciler Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında Lisans diplomasına sahip olurlar. Bu diploma ile birlikte ileride alacakları Pedagojik Formasyon dersleri ile bu alanda öğretmenlik hakkı kazanırlar.

3 - Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans

4 - Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Ardahan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim Yönergesine tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

5 - Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ardahan Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak gerekir. (Toplam 240 AKTS karşılığı)

6 - Program Profili
Bu programın profilini oluşturan önemli etkenlerden biri dört yıl boyunca verilen derslerdir. Derslerin çeşitliliği ve zengin içeriği programın profilini yükseltmektedir. Mesela, bölüme kaydolan öğrenci dört yıl boyunca yabancı dil olarak öğretilen İngilizce ve Rusça'nın yanısıra Çağdaş Türk lehçelerinden Azerî Türkçesi ile birlikte Kırgızca, Kazakçayı öğrenmektedirler. Diğer taraftan çok geniş bir yelpazede bölüm öğrencileri Çağdaş Türk dünyası edebiyatının önde gelen edebî şahsiyetlerini, onların eserlerini yakından tanımakta, edebiyatlarının da devirlerine göre özelliklerine vakıf olmaktadırlar.

7 - Mezunların İstihdam Profilleri
Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümünü bitiren öğrenciler almış oldukları lisans diplomasına istinaden alacakları ALES ve ÜDS puanları ile birlikte üniversitelerin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümüne Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edebilirler. Ayrıca, alacakları pedagojik formasyonla MEB'nın orta öğretim kurumlarında Öğretmen olarak çalışabilirler.

8 - Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı bitiren öğrenciler, alacakları lisans diploması ile birlikte Türkiye'deki veya yurtdışındaki her hangi bir üniversiteye bağlı herhangi bir enstitünün Lisansüstü eğitim programına müracaat etme hakkını elde eder.

9 - Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınav ve Final sınavında alınan notlar Otomasyon sistemine girilmekte ve bağıl hesaplamaya tabi tutulmaktadır.

10 - Mezuniyet Koşulları
Derslerini ve kredisini tamamlayan öğrenciler mezuniyet hakkını elde ederler.

11 - Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

12 - Bölüm Olanakları
Bölüm olanakları içinde en mühimi; çağdaş Türk lehçelerinden Azerî Türkçesini, Kazak Türkçesini ve Kırgız Türkçesini ana dili bu diller olan öğretim üyelerinden öğrenme imkânına sahip bulunmalarıdır. Bir diğeri de bu bölümde yabancı dil olarak hem Rusça'nın hem de İngilizce'nin öğretiliyor olmasıdır. Bu lehçe ve dillerin yanında yine yurt dışından getirilerek sözleşmeli olarak çalışan öğretim üyelerinin kendi alanlarında uzman akademisyenler olması çok mühimdir. Prof. Dr. Şüreddin Memmedov ve Yrd. Doç. Dr. Rövşen Alizade Azerbaycan edebiyatını, Okutman Çınara Sasıkulova hem Rusça hem de Kırgız edebiyatını, Yard. Doç. Dr. Sevil Piriyeva ise hem Kazakça hem Rusça hem de Kazak edebiyatı derslerini vermektedir. Yine bu bölümde, Finlandiya'dan gelen Yard. Doç. Dr. Atilla Jorma Kuzey Türkçesi derslerini okutmaktadır. Ayrıca bölümde alanı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları olan Prof. Dr. Orhan Söylemez ile birlikte bölüm başkanı, Türk Dil Kurumu Osmanlıca Sözlük Grubu üyesi, eski Türkçe (Gök Türkçe) ve Uygurca derslerini veren Prof. Dr. Ceval Kaya görev yapmaktadır. Eğitim ve öğretimle alakalı bu durumların dışında fakülte olarak fizikî şartları son derece iyidir.

 

Rektörümüzün Mesajı

Üniversitemizi Tanıyın

Logomuzun Açılımı

Ardahan Hakkında

Yerleşke Haritası

Bölümler ve Programlar

Eğitim Faaliyetleri

Bilimsel Etkinlikler

Araştırma Merkezleri

Öğrenci Kulüpleri

ARÜ'lü Olmak

ARÜ'de Yaşam

Tercih Danışmanlığı

Öğrenci İşlemleri

Tanıtım Kataloğu

Adres: Kaptanpaşa Mah. Milli Egemenlik Parkı Karşısı, Merkez / Ardahan       E-Posta: ogrenci@ardahan.edu.tr      Telefon: +90 478 211 50 00 (Santral)