Skip Navigation Links.
Collapse İlahiyat Fakültesiİlahiyat Fakültesi
İdari Kadro
Prof. Dr. Yusuf Alemdar
Görevi :
İlahiyat Fakültesi Dekanı
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2310
E-posta :
yusufalemdar@ardahan.edu.tr
Doç. Dr. Kerim Faruk
Görevi :
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Telefon :
Dahili :
E-posta :
kerimfaruk@ardahan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ayan
Görevi :
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Telefon :
478 - 2117563
Dahili :
2240
E-posta :
muammerayan@ardahan.edu.tr
İbrahim Karabulut
Görevi :
İlahiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri
Telefon :
478 - 2117564
Dahili :
2250
E-posta :
ibrahimkarabulut@ardahan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mukadder Arif Yüksel
Görevi :
Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2310
E-posta :
mukadderarifyuksel@ardahan.edu.tr
Arzu Tuğrul
Görevi :
İlahiyat Fakültesi Teknisyen
Telefon :
478 - 2117564
Dahili :
2251
E-posta :
arzutugrul@ardahan.edu.tr
Davut Yildiz
Görevi :
İlahiyat Fakültesi Memur
Telefon :
478 - 2117568
Dahili :
6108
E-posta :
davutyildiz@ardahan.edu.tr
Eda Sönmez
Görevi :
İlahiyat Fakültesi Bilgisayar İşletmeni
Telefon :
478 - 2117568
Dahili :
6107
E-posta :
edasonmez@ardahan.edu.tr
Meral Denizli
Görevi :
İlahiyat Fakültesi Memur
Telefon :
478 - 2117568
Dahili :
6104
E-posta :
meraldenizli@ardahan.edu.tr