Skip Navigation Links.
Collapse İlahiyat Fakültesiİlahiyat Fakültesi
İdari Kadro
Prof. Dr. Yusuf Alemdar
Görevi :
İlahiyat Fakültesi Dekanı
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2310
E-posta :
yusufalemdar@ardahan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Latif Altun
Görevi :
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Telefon :
478 - 2117563
Dahili :
2240
E-posta :
muhammedlatifaltun@ardahan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Reşat Ahmet Ağaoğlu
Görevi :
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Telefon :
478 - 2117568
Dahili :
6101
E-posta :
rashadatahmadov@ardahan.edu.tr
İbrahim Karabulut
Görevi :
İlahiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri
Telefon :
478 - 2117564
Dahili :
2250
E-posta :
ibrahimkarabulut@ardahan.edu.tr
Doç. Dr. Kerim Faruk
Görevi :
Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı
Telefon :
Dahili :
E-posta :
kerimfaruk@ardahan.edu.tr
Davut Yildiz
Görevi :
İlahiyat Fakültesi Memur
Telefon :
478 - 2117568
Dahili :
6108
E-posta :
davutyildiz@ardahan.edu.tr
Eda Sönmez
Görevi :
İlahiyat Fakültesi Bilgisayar İşletmeni
Telefon :
478 - 2117568
Dahili :
6107
E-posta :
edasonmez@ardahan.edu.tr
Güldane Öztemiz
Görevi :
İlahiyat Fakültesi Bilgisayar İşletmeni
Telefon :
478 - 2117566
Dahili :
2344
E-posta :
guldaneoztemiz@ardahan.edu.tr
Meral Denizli
Görevi :
İlahiyat Fakültesi Memur
Telefon :
478 - 2117568
Dahili :
6104
E-posta :
meraldenizli@ardahan.edu.tr
Şafak Yılmaz
Görevi :
Sürekli İşçi
Telefon :
478 - 2117564
Dahili :
2250
E-posta :
yılmazşafak@ardahan.edu.tr