Skip Navigation Links.
Collapse Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kürşad Akbulut
Görevi :
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başkanı
Telefon :
478 - 2117533
Dahili :
2173
E-posta :
abdullahkursadakbulut@ardahan.edu.tr
Arş. Gör. Yakup Önal
Görevi :
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon :
Dahili :
E-posta :
yakuponal@ardahan.edu.tr