Skip Navigation Links.
Collapse Ardahan Teknik Bilimler MYOArdahan Teknik Bilimler MYO
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Parisa Pourali Kahriz
Görevi :
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon :
Dahili :
E-posta :
parisapouralikahriz@ardahan.edu.tr