Skip Navigation Links.
Collapse Mühendislik FakültesiMühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bayğın
Görevi :
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
5411
E-posta :
mehmetbaygin@ardahan.edu.tr
Doç. Dr. Hülya Durur
Görevi :
Yazılım Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
5427
E-posta :
hulyadurur@ardahan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Arif Cem Topuz
Görevi :
Yazılım Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
5414
E-posta :
arifcemtopuz@ardahan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mashar Cenk Gençal
Görevi :
Yazılım Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2314
E-posta :
masharcenkgencal@ardahan.edu.tr
Öğr. Gör. Mehmet Kurucan
Görevi :
Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
Telefon :
Dahili :
E-posta :
mehmetkurucan@ardahan.edu.tr
Arş. Gör. Muhammed Çağrı Kaya
Görevi :
Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon :
Dahili :
E-posta :
muhammedcagrikaya@ardahan.edu.tr