Skip Navigation Links.
Collapse Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat FakültesiArdahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Berivan Vargün
Görevi :
Sosyoloji Bölüm Başkanı
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2207
E-posta :
berivanvargun@ardahan.edu.tr
Doç. Dr. Abdullah Mohammadi
Görevi :
Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2207
E-posta :
abdullahmohammadi@ardahan.edu.tr
Arş. Gör. Sümeyye Kara
Görevi :
Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon :
Dahili :
E-posta :
sumeyyekara@ardahan.edu.tr
Arş. Gör. Umay Bahadır
Görevi :
Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2207
E-posta :
umaybahadir@ardahan.edu.tr
Dilek İlhan
Görevi :
Sosyoloji Bölümü Bilgisayar İşletmeni
Telefon :
478 - 2117526
Dahili :
2456
E-posta :
dilekilhan@ardahan.edu.tr