Skip Navigation Links.
Collapse Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat FakültesiArdahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Uludağ
Görevi :
Psikoloji Bölüm Başkanı
Telefon :
Dahili :
E-posta :
zeynepuludag@ardahan.edu.tr
Arş. Gör. Çekdar Aytimur
Görevi :
Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon :
Dahili :
E-posta :
cekdaraytimur@ardahan.edu.tr
Dilek İlhan
Görevi :
Psikoloji Bölümü Bilgisayar İşletmeni
Telefon :
478 - 2117526
Dahili :
2450
E-posta :
dilekilhan@ardahan.edu.tr