Skip Navigation Links.
Collapse Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat FakültesiArdahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Akça
Görevi :
Dökümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon :
Dahili :
E-posta :
sumeyyeakca@ardahan.edu.tr
Dilek İlhan
Görevi :
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgisayar İşletmeni
Telefon :
478 - 2117526
Dahili :
2456
E-posta :
dilekilhan@ardahan.edu.tr