Skip Navigation Links.
Collapse Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat FakültesiArdahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Akça
Görevi :
Dökümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon :
Dahili :
E-posta :
sumeyyeakca@ardahan.edu.tr
Arş. Gör. Özlem Şenyurt
Görevi :
Dökümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon :
Dahili :
E-posta :
ozlemsenyurttopcu@ardahan.edu.tr