Skip Navigation Links.
Collapse Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat FakültesiArdahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Doğan Saltaş
Görevi :
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2274
E-posta :
dogansaltas@ardahan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Cihan Tuncer
Görevi :
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2274
E-posta :
cihantuncer@ardahan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Zennure Elgün Gündüz
Görevi :
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2285
E-posta :
zennureelgungunduz@ardahan.edu.tr
Arş. Gör. Neşe Şenel
Görevi :
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
E-posta :
nesesenel@ardahan.edu.tr
Dilek İlhan
Görevi :
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Bilgisayar İşletmeni
Telefon :
478 - 2117526
Dahili :
2456
E-posta :
dilekilhan@ardahan.edu.tr