Skip Navigation Links.
Collapse Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat FakültesiArdahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Emre Kırlı
Görevi :
Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Telefon :
Dahili :
E-posta :
emrekirli@ardahan.edu.tr
Doç. Dr. Marina Agienko
Görevi :
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2478
E-posta :
marinaagienko@ardahan.edu.tr
Doç. Dr. Olena Karpenko
Görevi :
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2478
E-posta :
olenakarpenko@ardahan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Dadak
Görevi :
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
E-posta :
cigdemdadak@ardahan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Shalala Ramazanova
Görevi :
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
E-posta :
shalalaramazanova@ardahan.edu.tr
Arş. Gör. İbrahim Hakkı Solmaz
Görevi :
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2237
E-posta :
ibrahimhakkisolmaz@ardahan.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Ali Akyar
Görevi :
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
E-posta :
aliakyar@ardahan.edu.tr
Dilek İlhan
Görevi :
Rus Dili ve Edebiyatı Bilgisayar İşletmeni
Telefon :
478 - 2117526
Dahili :
2450
E-posta :
dilekilhan@ardahan.edu.tr