Skip Navigation Links.
Collapse Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat FakültesiArdahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Prof. Dr. Mustafa Remzi Ataoğlu
Görevi :
Tarih Bölüm Başkanı
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2380
E-posta :
mustafaremziataoglu@ardahan.edu.tr
Doç. Dr. Makbule Sarıkaya
Görevi :
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2374
E-posta :
makbulesarikaya@ardahan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Eray Bayramol
Görevi :
Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon :
Dahili :
E-posta :
eraybayramol@ardahan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Göknil Arda
Görevi :
Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2386
E-posta :
goknilarda@ardahan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Levent Küçük
Görevi :
Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon :
478 - 2117522
Dahili :
2340
E-posta :
leventkucuk@ardahan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kıldıroğlu
Görevi :
Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2375
E-posta :
mehmetkildiroglu@ardahan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Öner Tolan
Görevi :
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2372
E-posta :
onertolan@ardahan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Suat Vural
Görevi :
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2370
E-posta :
suatvural@ardahan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Erdem
Görevi :
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2382
E-posta :
ufukerdem@ardahan.edu.tr
Arş. Gör. Elif Yeşiltepe Turşucu
Görevi :
Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon :
Dahili :
E-posta :
elifyesiltepe@ardahan.edu.tr
Arş. Gör. Fasih Dinç
Görevi :
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2384
E-posta :
fasihdinc@ardahan.edu.tr
Arş. Gör. Harun Arslantürk
Görevi :
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon :
478 - 6112745
Dahili :
E-posta :
harunarslanturk@ardahan.edu.tr
Arş. Gör. Necmettin Durmuş
Görevi :
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon :
Dahili :
E-posta :
necmettindurmus@ardahan.edu.tr
Arş. Gör. Nesimi Gökşen
Görevi :
Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon :
Dahili :
E-posta :
nesimigoksen@ardahan.edu.tr
Arş. Gör. Özlem Alkan
Görevi :
Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon :
Dahili :
E-posta :
ozlembakan@ardahan.edu.tr
Arş. Gör. Volkan Özkan
Görevi :
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon :
478 - 2117575
Dahili :
2384
E-posta :
volkanozkan@ardahan.edu.tr
Dilek İlhan
Görevi :
Tarih Bölüm Bilgisayar İşletmeni
Telefon :
478 - 2112543
Dahili :
5001
E-posta :
dilekilhan@ardahan.edu.tr