Özet Gönderimi

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Bu dillerden herhangi biri ile sunum yapabilirsiniz.

Katılımcılar için her bir sunumun süresi 12 dakikadır.

ÖZET HAZIRLAMA KILAVUZU:

Özetler İngilizce ve Türkçe olacak şekilde çift dilde hazırlanmalıdır. Türkçe’ye hakim olmayan uluslararası katılımcılar için Türkçe özet hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak bu katılımcıların özetleri sempozyum düzenleme komitesi tarafından Türkçe diline çevrilecektir. 

• Tüm özetler Microsoft Word programında hazırlanmalıdır. Başlık koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır, yazı karakterleri 14 punto, ortalanmış ve “Cambria” fontu kullanılarak yazılmalıdır. 

• Yazar(lar) isimlerini Cambria fontuyla, 11 punto olarak başlığın hemen altında sağa yaslanmış şekilde belirtmelidir. Kurum ve bölüm adı ile e-posta adresi, ismin sonuna “*” işareti konularak sayfanın en altında dipnot biçiminde eklenmelidir. 

• Kenar boşlukları: Üstten 3 cm, alttan 2.5 cm, soldan 3 cm, sağdan 2.5 cm olmalıdır. Satır aralarındaki boşluk genişliği 1.5 olmalı ve metin 11 punto Cambria karakteriyle yazılmalıdır.

• Özetler okura ilgili yazının temel argümanı hakkında genel bir kavrayış kazandıracak biçimde hazırlanmalı ve uzunluğu başlık ve yazar bilgisi de dahil olmak üzere Türkçe ve İngilizce özetler için 300’er sözcüğü geçmemelidir

• Özetlerin sonunda en fazla 5 anahtar kelime olmalıdır. 

Özetler öncelikle editörler tarafından sempozyum temasına uyumlulukları yönünden ve yukarıda verilen biçimsel özelliklere göre denetlenip bu aşamayı geçerlerse çift kör hakemli değerlendirme için hakem kurulumuza iletilecektir.

Özetlerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderiniz: 

mythologysymposium(at)ardahan.edu.tr