Gala Yemeği

Ayrıntılı bilgi için: 

Arş. Gör. Neşe Şenel

e-mail: nesesenel(at)ardahan.edu.tr