Sanal Sunumlar Hakkında

Katılımcılar için her bir sunumun süresi 12 dakikadır.

SANAL SUNUM ÖZETİ HAZIRLAMA KILAVUZU:

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Bu dillerden herhangi biri ile sunum yapabilirsiniz.

Özetler hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Türkçe’ye hakim olmayan uluslararası katılımcılar için Türkçe özet hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak bu katılımcıların özetleri sempozyum düzenleme komitesi tarafından Türkçe diline çevrilecektir. 

• Tüm özetler Microsoft Word programında hazırlanmalıdır. Başlık koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır, yazı karakterleri 14 punto, ortalanmış ve “Cambria” fontu kullanılarak yazılmalıdır. 

• Yazar(lar) isimlerini Cambria fontuyla, 11 punto olarak başlığın hemen altında sağa yaslanmış şekilde belirtmelidir. Kurum ve bölüm adı ile e-posta adresi, ismin sonuna “*” işareti konularak sayfanın en altında dipnot biçiminde eklenmelidir. 

• Kenar boşlukları: Üstten 3 cm, alttan 2.5 cm, soldan 3 cm, sağdan 2.5 cm olmalıdır. Satır aralarındaki boşluk genişliği 1.5 olmalı ve metin 11 punto Cambria karakteriyle yazılmalıdır.

• Özetler okura ilgili yazının temel argümanı hakkında genel bir kavrayış kazandıracak biçimde hazırlanmalı ve uzunluğu başlık ve yazar bilgisi de dahil olmak üzere 300 sözcüğü geçmemelidir

• Özetlerin sonunda en fazla 5 anahtar kelime olmalıdır. 

Özetler öncelikle editörler tarafından sempozyum temasına uyumlulukları yönünden ve yukarıda verilen biçimsel özelliklere göre denetlenip bu aşamayı geçerlerse çift kör hakemli değerlendirme için hakem kurulumuza iletilecektir. 

Özetlerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderiniz: 

mythologysymposium(at)ardahan.edu.tr

SANAL SUNUM HAZIRLAMA KILAVUZU:

Sanal sunum oturumları için katılımcıların tebliğlerini içeren ve 15 dakikayı aşmayan bir video kaydı hazırlamaları gerekmektedir. Bu kayıtta yazarın daha geniş çaptaki çalışmasının bir özetini sunması beklenmektedir. Video-sunumun içeriğinde power point ya da prezi sunumları kullanılabileceği gibi düz anlatım ve/ya tahtada anlatım teknikleri de kullanılabilir. Özeti kabul edilen katılımcılar, video-sunumlarını 15 Şubat 2019 tarihine kadar tarafımıza iletmek durumundadırlar.  

Sempozyum katılımcılarının sanal sunumları izleyebilecekleri video oturumları düzenlenecektir. Bu nedenle izleyicilerin not alacakları sorularını sizlere iletebilmeleri için video sunumunuzun sonunda e-posta adresi gibi iletişim bilgilerinizi mutlaka belirtiniz.  

Video sunumların hazırlanmasına ilişkin teknik bilgiler:

 • Video kayıtları sadece .mp4 formatında hazırlanmalıdır. 
 • Kayıtlarınızı tercihen Bandicam (https://www.bandicam.com/downloads/) ya da Camtasia Studio (https://www.techsmith.com/video-editor.html) programlarını kullanarak hazırlayabilirsiniz. Bu konuda daha fazla teknik bilgiye ihtiyaç duyarsanız mythologysymposium(at)ardahan.edu.tr adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
 • Her video için ayrılan süre maksimum 15 dakika olabileceği için sunum kaydınızın bu süreyi aşmamasına özen gösteriniz.
 • Teknik ayarlamaların zamanında yetiştirilebilmesi için özet metni kabul alan katılımcıların sanal sunumlarını en geç 15 Şubat 2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen dosya transfer sitesi aracılığıyla sempozyum düzenleme kuruluna iletmeleri gerekmektedir.
 • Video sunumlar We Transfer üzerinden (https://wetransfer.com/) internet ortamına aktarıldıktan sonra link şeklinde mythologysymposium(at)ardahan.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir.
 • Video boyutu 100 Mb sınırını aşmamalıdır.
 • Kayıtlarınızı gönderirken sunum yapan katılımcının aşağıdaki bilgileri e-posta ile tarafımıza iletmeleri gerekmektedir (aynı bilgiler kaydın ilk sayfasında da bir slayt halinde belirtilmelidir):
 1. Ad, Soyad
 2. Kurum, bölüm bilgisi
 3. İletişim adresi (e-posta)
 4. Çalışmanın Başlığı