ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ARDAHAN UNIVERSITY
JOURNAL OF THE FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
YAYIN KURULU
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Prof. Dr. Hakkı BÜYÜKBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Necip YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Zafer AYKANAT
Yrd. Doç. Dr. Şakir EŞİTTİ
Yrd. Doç. Dr. Abdullah TOPCUOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Özlem EŞTÜRK