ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ARDAHAN UNIVERSITY
JOURNAL OF THE FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
İLETİŞİM
İdare ve Yazışma Adresi

Yrd. Doç. Dr. İhsan KURTBAŞ

Ardahan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İİBF Dergisi Editörlüğü, Yenisey Yerleşkesi, ARDAHAN

Tel (478) 211 75 28
Faks (478) 211 75 29
Web Adresi www.ardahan.edu.tr/iibfdergi/
E- Posta iibfdergi@ardahan.edu.tr

 

Baskı Hazırlık ve Baskı
Adresi Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Ltd. Şti., Adakale Sokak No: 14/1, Kızılay – ANKARA
Tel (312) 434 09 49 - 430 03 78
Faks (312) 434 31 42
Web Adresi www.detayyayin.com.tr
E- Posta detay@detayyayin.com.tr