ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ARDAHAN UNIVERSITY
JOURNAL OF THE FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
YAZIM KURALLARI
 • Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
 • Metinde
 • Üst Kenar Boşluk:  3 cm
 • Alt Kenar Boşluk:   3 cm
 • Sol Kenar Boşluk:  3 cm
 • Sağ Kenar Boşluk: 3 cm
 • Yazı Tipi: Times New Roman
  • Yazı Boyutu: Başlıkta 12, metinde 12, özetlerde 12 ve dipnotlarda 9 punto
  • Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 6 nk. Paragraf geçişlerinde satır atlanmamalıdır.
  • Paragraf Girintisi: Metinde İlk Satır 1,25 cm soldan.
  • Satır Aralığı: Metinde 1,5 satır aralığı dipnotlarda Tek satır aralığı
 • Yayınlanması amacıyla dergimize gönderilmiş olan özgün makalelerin başında en az 150, en fazla 500 kelimeden oluşan Türkçe (Özet), İngilizce (Abstract) ve 6 kelimeyi aşmayacak Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır.
 • Çalışmanın tutarlı bir bütünlük arz etmesi bakımından özetin ardından, giriş kısmında konunun genel bir tespitinin yapılması, kuram ve literatür taramasının eklenmesi, yöntemin aktarılması, veri ve bulguların yorumlanması, ardından sonuç ve değerlendirmenin yapılması beklenir. Bu kısmın ardından ilave notlar, teşekkür ve ek bilgiler verilebilir. 
 • Makalelerde yapılan atıflar için yazarların tercihine uygun olarak ve metin içerisinde bütünlüklü bir standart gözetilerek öncelikle APA ya da MLA sistemlerinden biri kullanılabilir.
 • Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır.
 • İmla ve noktalama işaretleri için, TDK’nın yazım ve imla kılavuzu esas alınır.
 • ÖZET yerine ÖZ ifadesi tercih edilecek Öz ve Abstract metine ortalı şekilde hazırlanacak, diğer başlıklar iki yana yaslı biçimde (1.Giriş 2.Literatür gibi) numaralandırılacaktır.
 • Kaynakça Yazımları

 

 • Tek isimli kitap

SOYAD, Ad, (Yayım Yılı), ‘’Kitabın Adı’’, Yayım Yeri.

 • İki-üç yazarlı kitap

SOYAD, Ad; SOYAD, Ad; SOYAD, Ad, (Yayım Yılı), ‘’Kitabın Adı’’, Yayım Yeri.

 • Editörlü kitapta bölüm

SOYAD, Ad, (Yayım Yılı), “Bölüm Adı”, (Ed. Editörün Adı Soyadı) Kitabın Adı, Yayım Yeri

 • Tez

SOYAD, Ad, (Tarih), ‘’Tezin Adı’’, Enstitü, Yayın Yeri.

 • Makale

SOYAD, Ad, (Tarih), “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Yayın Yeri.

 • Çok Yazarlı Makale

SOYAD, Ad; SOYAD, Ad, (Tarih), “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Yayın Yeri.

 • Sempozyum/Konferans/Bildiri

SOYAD, Ad, (Tarih), “Bildiri Adı”, Etkinliğin Adı, Etkinlik Tarihi, Editör (varsa) Yayımlayan, Sayfa Aralığı, Etkinliğin Yeri

 • İnternet Kaynakları:

SOYAD, Ad, (Tarih), “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Yayın Yeri, Erişim: Erişim tarihi: