ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ARDAHAN UNIVERSITY
JOURNAL OF THE FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
EDİTÖRLER
 
EDİTÖR
Yrd. Doç. Dr. İhsan KURTBAŞ
ihsankurtbas@ardahan.edu.tr
Ardahan Üniversitesi
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Dahili No : 2705
 
 
 
SEKRETERYA
Arş. Gör. Meriç TOKMAK
merictokmak@ardahan.edu.tr
 
Arş. Gör. Hülya Gülcan ŞAHİN
hulyagulcansahin@ardahan.edu.tr
 
Arş. Gör. Mustafa Caner TİMUR
mustafacanertimur@ardahan.edu.tR