.
 
ENG
 

.
  Hakkımızda


BÖLÜM HAKKINDA

Kuruluş 
Ardahan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 2009-2010 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2009 - 2010 eğitim öğretim yılında İktisat Bölümü ilk öğrencilerini almıştır.

Kazanılan Derece
Ardahan Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre, programı başarıyla tamamlayan mezunlar İktisat alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme Sınavı'ndan yeterli puana sahip olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları 
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığında) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.

Bölüm Profili
İktisat Bölümünün temel amacı; iktisadi olayların tarihsel gelişimini ve iktisat teorilerini öğretip, yaşanan krizlerin ortaya çıkış sebeplerini ve bu krizlerin çözüm yollarını daha iyi bir şekilde analiz edebilen, uluslararası alanda ve ülkemizde yaşanan iktisadi olayları daha bilinçli bir şekilde yorumlayabilen , alanıyla ilgili gerekli bilgi ve donanımı kazanmış bireyler yetiştirmektir. İktisat bölümü kişilerin analitik düşünme yeteneklerine katkı sağlayarak günlük hayatta da bireylerin karşılaşacakları sorunlara daha kolay çözüm üretmelerine yardımcı olabilmektedir. Ayrıca ekonomi kişileri ve toplumları ilgilendiren bir bilim dalı olduğundan iktisat eğitimi yaşamın maddesel yönlerini anlamayı kolaylaştırır ve bireylerin gelişim sürecini hızlandırır. İktisat bölümü mezunları para ve sermaye piyasalarında ve sanayi sektöründe uzman, denetmen, müfettiş ve kontrolör gibi unvanlar ile çeşitli kariyer mesleklerinin mensubu olabildikleri gibi muhasebecilik ve mali müşavirlik, reklamcılık, pazarlama ve insan kaynakları gibi branşlarda da kaliteli ve prestijli iş imkanlarına ulaşabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları KPSS' den gerekeli ve yeterli puanları almaları durumunda A ve B grubu memur kadrolarına atanmaya hak kazanırlar. Ayrıca özel sektör bünyesinde bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, ön muhasebe, serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik, kaymakamlık ve idari yargı hakimliği gibi iş kollarında istihdam edilebilirler. 


Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınavından yeterli notu almaları ve yabancı dil sınavlarından (ÜDS, KPDS, TOEFL v.b.) yeterli düzeyde puan almaları durumunda, lisansüstü ve doğrudan doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınav ölçme ve değerlendirme koşulları Ardahan Üniversitesi Önlisans - Lİsans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiştir.

Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığında) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İ. Orkun ORAL

Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Abdullah TOPCUOĞLU

Tel: 04782114505

Ardahan Üniversitesi İİBF/Çamlıçatak Yerleşkesi

Bölüm Olanakları
Üniversitemiz ve Fakültemizin diğer birimlerindeki öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri de İktisat bölümünde ders vermektedir. Çeşitli konferanslar ve organizasyonlar ile öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve derslerde edinilen teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi sağlanmaktadır.

 
Bilgi Edinme  |  Bağlantılar  |  Engelsiz Üniversite Birimi  |  Yönetmelik ve Yönergeler  |  Mezun Öğrenciler  |  Yabancı ÖğrencilerUluslararası İlişkiler
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü İİBF Binası, Çamlıçatak Mevkii, Merkez / Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 75 28   Faks: +90 478 211 75 29