.
 
ENG
 

.
  Akademik Takvim
2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
 

GÜZ

BAHAR

 

1-5 Eylül 2014 Yeni Öğrenci Kayıtları


ÖSYM Belirler

11 – 29 Ağustos 2014 Muafiyet ve İntibaka Müracaat

2 – 16 Şubat  -2015 Muafiyet ve İntibaka Müracaat

MADDE 44 – (1) Birimlere kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri ve intibak işlemleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

1 – 5 Eylül 2014 Harç Ödeme, Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma

2 -6 Şubat 2015 Harç Ödeme, Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma


8 – 12 Eylül 2014 Mazeretli Kayıtların Müracaatı ( Kayıt Yenileme İçin)

9-13 Şubat 2015 Mazeretli Kayıtların Müracaatı ( Kayıt Yenileme İçin)

MADDE 6 Bu Yönetmeliğin 31 uncu maddesinde belirtilen haklı veya geçerli bir nedenle kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilere, kayıt yenileme süresinin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde mazeretlerini belgelendirmek koşulu ile ilgili birime başvurmaları ve ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi halinde ek kayıt süresi tanınır.

8 Eylül 2014 Güz Yarıyılı Ders Başlangıcı

09 Şubat 2015 Bahar Yarıyılı Ders Başlangıcı


15 – 19 Eylül 2014 Mazeretli Öğrencilerin Kayıtları ( Kayıt Yenileme İçin)

16-20 Şubat 2015 Mazeretli Öğrencilerin Kayıtları ( Kayıt Yenileme İçin)


8– 19 Eylül 2014 Kayıt Dondurma Müracaatı

09-20 Şubat 2015 Kayıt Dondurma Müracaatı

Kayıt dondurma

MADDE 9 – (1) Kayıt dondurma müracaatının eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk iki haftası içinde yapılması gerekir

10 Ekim 2014 Ara Sınav Programının İlanı

13 Mart 2015 Ara Sınav Programının İlanı

MADDE 29 Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının yapılacağı yer ve tarihler, dekanlık/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünce belirlenir ve sınavların başlangıcından en az onbeş gün önce ilan edilir

**27 Ekim -9 Kasım 2014 Ara Sınavlar

  **30 Mart-12 Nisan 2015 Ara Sınavlar


 27 Ekim -16 Kasım 2014 Ara Sınav Notlarının İlanı ve Teslimi

30 Mart – 19 Nisan 2015 Ara Sınav Notlarının İlanı ve Teslimi

MADDE 29  Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrenci bilgi sistemine girilir

10-14 Kasım 2014 Mazeret Sınavlarına Müracaat ( Ara sınavlar İçin )

13 - 17 Nisan 2015 Mazeret Sınavlarına Müracaat ( Ara sınavlar İçin )

MADDE 31 Kaza, birinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerde, sınavların bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde başvurulması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı açılabilir.

5 Aralık 2014 Yıl Sonu Sınav Programlarının İlanı ( Final ve Bütünleme Sınavları )

8 Mayıs 2015 Yıl Sonu Sınav Programlarının İlanı ( Final ve Bütünleme Sınavları )

MADDE 29 Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının yapılacağı yer ve tarihler, dekanlık/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünce belirlenir ve sınavların başlangıcından en az onbeş gün önce ilan edilir

08 – 12 Aralık 2014 Mazeret Sınavları ( Ara Sınavlar İçin )

11-15 Mayıs 2015 Mazeret Sınavları ( Ara Sınavlar İçin )

 MADDE 31 . Ara sınavlar için mazeret sınavı, yarıyılın/yılın son haftasından önceki haftada yapılır ve o ana kadar okutulan konuları kapsar.

19 Aralık 2014 Güz Yarıyılı Derslerin Bitimi

22 Mayıs 2015 Bahar Yarıyılı Derslerin Bitimi

MADDE 13 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri en az yetmiş iş günü (14 hafta) olmak üzere, güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur.

20Aralık 2014- 4 Ocak 2015 Final Sınavları

23 Mayıs -07 Haziran 2015 Final Sınavları


20 Aralık 2014 –  11 Ocak 2015 Final Sınav Notlarının İlanı ve Teslimi

23 Mayıs -14 Haziran 2015 Final Sınav Notlarının İlanı ve Teslimi

MADDE 29  Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrenci bilgi sistemine girilir

12- 25 Ocak 2015 Bütünleme Sınavları

15- 28 Haziran– 2015 Bütünleme Sınavları

 

12- Ocak -1 Şubat  2015 Bütünleme Sınav Notlarının İlanı ve Teslimi

15 Haziran – 05 Temmuz 2015 Bütünleme Sınav Notlarının İlanı ve Teslimi


3 Şubat 2015 Tek Ders Sınavı

07 Temmuz  2015 Tek Ders Sınavı

MADDE 34 Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.


03-10 Şubat 2015 Tek Ders Sınav Notlarının İlanı ve Teslimi

14 Temmuz 2015 Tek Ders Sınav Notlarının İlanı ve Teslimi

MADDE 29 Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrenci bilgi sistemine girilir

   **Sınavların yanı sıra dersler de yapılır.

 

 

 
Bilgi Edinme  |  Bağlantılar  |  Engelsiz Üniversite Birimi  |  Yönetmelik ve Yönergeler  |  Mezun Öğrenciler  |  Yabancı ÖğrencilerUluslararası İlişkiler
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü İİBF Binası, Çamlıçatak Mevkii, Merkez / Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 75 28   Faks: +90 478 211 75 29