.
 
ENG
 

.
  Rektörümüzün Mesajı

Bilgi, kendisine değer veren ve sahip olan insanları ve toplumları, diğer insan ve toplumlardan üstün kılan yüce bir değerdir. Üniversiteler ise, bilginin öğretildiği ama daha çok üretildiği yerlerdir. Ülkemizin tarihsel süreç içinde yaşadığı büyük yıkımların, genellikle bilim ve fenden uzaklaşmanın yoğun olarak yaşandığı zamanlara denk gelmesi tesadüfî değildir. Bu nedenle, Ulu Önder Atatürk “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” diyerek genç Cumhuriyet’e yeni bir perspektif çizmiştir. Ardahan Üniversitesi’ni, bölgemizin tarih içinde yakaladığı en büyük şans olarak görmekteyim.

 

Üniversitemiz, “çağdaş medeniyet seviyesini yakalamak ve aşmak” ilkesi doğrultusunda kurumsallaşacaktır. Bölgemiz ve ülkemiz yanı sıra; insanlığımızın temel sorunlarına da çözümler arayacak bilim insanlarının yetişeceği Ardahan Üniversitesi, öyle ümit ediyorum ki, kısa sürede uluslararası saygınlığı olan büyük bir üniversite olmayı başaracaktır. Bu ülkü, bizim temel varlık nedenimiz olacaktır.

 

Ancak unutulmamalıdır ki; bilgi, ancak iltifat gördüğü, korunduğu ve baş tacı edildiği yerlerde yaşar, gelişir ve kendini baş tacı eden insanları/toplumları da geliştirir ve yüceltir. Ardahan halkının üniversitesine sahip çıkacağına, onu yeni doğmuş bir bebek gibi koruyup kollayacağına inancım tamdır.

 

Sevgili öğrencilerimizin, geleceğin dünyasını biçimlendirecek nitelikte bir eğitim almaları, ana hedeflerimiz arasındadır. Zira nitelikli insan gücü, ülkemizin ve insanlığın en değerli servetidir. Gücümüzü ve enerjimizi; insan sevgisiyle dolu, bilimsel referansları temel düstur edinen, ülkemize/bölgemize ve dünyamıza ışık saçacak insanlar yetiştirmeye adadık. Bize katılan her akademisyen, her öğrenci ve her personelle daha güçlenip bu kutsal ülküye ışık hızında akmaya devam edeceğiz.

 

Prof. Dr. Mehmet BİBER
Ardahan Üniversitesi Rektörü - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

 
Bilgi Edinme  |  Bağlantılar  |  Engelsiz Üniversite Birimi  |  Yönetmelik ve Yönergeler  |  Mezun Öğrenciler  |  Yabancı ÖğrencilerUluslararası İlişkiler
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü İİBF Binası, Çamlıçatak Mevkii, Merkez / Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 75 28/30   Faks: +90 478 211 75 29