.
 
.
  Mezunların İstihdam Profilleri

Diploma programı mezunlarına, sosyolog, unvanı verilmektedir. Mezun olduktan sonra Felsefe Grubu Öğretmenliği programında tezsiz yüksek lisans yaptıkları takdirde ortaöğretim kurumlarında, liselerde ve özel dershanelerde öğretmen olabilmektedir. Bölüm mezunları kamu ve özel sektörde sosyolog, unvanıyla çalışabilmenin yanında akademik kariyerlerini yüksek lisans ve doktora yaparak da sürdürebilirler.

Bölüm mezunları DPT, DİE, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, TRT ve Kamu İktisadi Teşekküllerinde, hapishanelerde, çocuk ıslah evlerinde, bakıma muhtaç çocuk yurtlarında, sanayi odalarında, kreşlerde, sendikalarda ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili birimlerinde sosyolog, araştırmacı, uzman, danışman veya memur olarak, ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

 
Bilgi Edinme  |  Bağlantılar  |  Engelsiz Üniversite Birimi  |  Yönetmelik ve Yönergeler  |  Mezun Öğrenciler  |  Yabancı ÖğrencilerUluslararası İlişkiler
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Genel Derslikler Binası Kat : 3, Çamlıçatak Mevkii, Merkez / Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 75 61   Faks: +90 478 211 75 27