.
 
.
  Eğitim ve Öğretim

Bölümün Lisans Programı çerçevesinde öğrenciler, Prehistorik Dönemlerden başlayarak Doğu Roma Dönemi'nin sonlarına kadar, başta Anadolu olmak üzere Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz, Mezopotamya ile tüm Akdeniz ve çevre kültür bölgelerinin karşılaştırmalı arkeolojisiyle ilgili oldukça zengin ders içeriğinden seçim yapabilmekte ve istedikleri alanda uzmanlaşabilmektedirler. Derslerde arkeolojik kalıntılara ağırlık verilerek tarih, mimarlık, heykeltıraşlık, seramik, sikke ve diğer küçük buluntular konusunda teorik bilgiler aktarılmaktadır. Teorik derslerin yanı sıra öğrenciler kazı ve araştırma yöntemleri, küçük buluntu çizim teknikleri ya da Jeo-Arkeoloji gibi uygulamalı mesleki dersler de alabilmektedirler. Lisans eğitimleri sırasında öğrenciler, arazi çalışmalarına ve bölüm tarafından yürütülen araştırmalara katılabilmekte, derslerde öğrendiklerini arazi çalışmalarıyla pekiştirebilmektedirler.

 
Bilgi Edinme  |  Bağlantılar  |  Engelsiz Üniversite Birimi  |  Yönetmelik ve Yönergeler  |  Mezun Öğrenciler  |  Yabancı ÖğrencilerUluslararası İlişkiler
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Genel Derslikler Binası Kat : 4, Çamlıçatak Mevkii, Merkez / Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 75 26   Faks: +90 478 211 75 27