.
 
.
  Meslek Tanıtımı

 

Arkeoloji maddi kalıntıların (mimari kalıntılar, insan yapımı alet kalıntıları, biyolojik kalıntılar vb.) analizi aracılığıyla tarih öncesi ya da tarihi dönemlerin sosyo-kültürel yapısını, inancını, ekonomisi ve üretim endüstrilerini; bununla bağlantılı olarak insanlığın kültürel geçmişini, kültürlerin değişimini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bir bilimdir. 
Arkeologlar insanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkarma, inceleme, değerlendirme ve koruma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak tanımlanabilirler. 
Arkeologlar eski çağlardan günümüze kalmış, toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına çıkarmak için kazılar yapar, kazılardan elde edilen eserleri temizler, parça eserlerin bakim-onarım ve restorasyonunu yapar, eserlerin kaydını tutar, korunmasını sağlar, halkın ve bilimin bilgisine sunar. Kültür Bakanlığı'nda çalışması durumunda; kazılarda gözlemci olarak görevlendirilebilir, korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını saptar ve kaydını tutar, bunlara yönelik koruma ve restorasyon konusunda kararlar çıkarılmasını sağlar, çevresindeki antik kentlerin belirli aralıklarla denetimini yapar.
Arkeolog olmak isteyenlerin tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı, açık havada çalışma yapmaktan hoşlanan, iyi bir gözlemci ve araştırıcı, özellikle sözel düşünme ve neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilme gücüne sahip kimseler olmaları gerekir.

Arkeoloji maddi kalıntıların (mimari kalıntılar, insan yapımı alet kalıntıları, biyolojik kalıntılar vb.) analizi aracılığıyla tarih öncesi ya da tarihi dönemlerin sosyo-kültürel yapısını, inancını, ekonomisi ve üretim endüstrilerini; bununla bağlantılı olarak insanlığın kültürel geçmişini, kültürlerin değişimini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bir bilimdir. 

Arkeologlar insanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkarma, inceleme, değerlendirme ve koruma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak tanımlanabilirler. 

Arkeologlar eski çağlardan günümüze kalmış, toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına çıkarmak için kazılar yapar, kazılardan elde edilen eserleri temizler, parça eserlerin bakim-onarım ve restorasyonunu yapar, eserlerin kaydını tutar, korunmasını sağlar, halkın ve bilimin bilgisine sunar. Kültür Bakanlığı'nda çalışması durumunda; kazılarda gözlemci olarak görevlendirilebilir, korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını saptar ve kaydını tutar, bunlara yönelik koruma ve restorasyon konusunda kararlar çıkarılmasını sağlar, çevresindeki antik kentlerin belirli aralıklarla denetimini yapar.

Arkeolog olmak isteyenlerin tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı, açık havada çalışma yapmaktan hoşlanan, iyi bir gözlemci ve araştırıcı, özellikle sözel düşünme ve neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilme gücüne sahip kimseler olmaları gerekir.

 

 
Bilgi Edinme  |  Bağlantılar  |  Engelsiz Üniversite Birimi  |  Yönetmelik ve Yönergeler  |  Mezun Öğrenciler  |  Yabancı ÖğrencilerUluslararası İlişkiler
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Genel Derslikler Binası Kat : 4, Çamlıçatak Mevkii, Merkez / Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 75 26   Faks: +90 478 211 75 27