.
 
.
Ksanthos Antik Kenti Kazı Çalışmaları
.
Şanlıurfa İli Prehistorik Dönem Yüzey Araştırmaları
.
Ani Antik Kentinde Arkeolojik Calismalar

.
Ayanis Kalesinde Arkeolojik Calismalar
.
Göbekli Tepe Yalnız Değil
.
Doç. Dr. Çelik

.
Göbekli Tepe Artık Yalnız Değil
.
Doç. Dr. Bahattin ÇELİK “EU-Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü
.
Göbekli Tepe Artık Yalnız Değil

Sayfa: 1 | 2 |

Ana Sayfa


24 KASIM 2016

ŞANLIURFA İLİ PREHİSTORİK DÖNEM YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Şanlıurfa İli, merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tektek Dağları bölgesindeki köylerin ve bu köylerin sınırları içerisinde kalan kırsal alanların araştırılması 21.09.2016-30.09.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Şanlıurfa Tektek Dağları bölgesinde yer alan köylerde ve köy sınırlarını içeren bölgelerde yürütülmüş olan yüzey araştırmasının başkanlığını 2013 yılından bu yana üniversitemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bahattin ÇELİK yürütmektedir.

Araştırma, genel olarak Neolitik Çağ ve öncesi dönemler üzerine yapılmış, ancak geç dönemlere ait bazı gidilemeyecek kadar zor olan ören yerleri de bu araştırma kapsamı içerisinde incelenerek bunların tespit fişleri doldurulmuştur. Tektek Dağlarında yapılan incelemelerde tespit edilen pek çok tuzak alanı ve yamaç yerleşimi dışında bu yıl ilk kez Epi-paleolitik döneme tarihlendirilebilecek bir yerleşim keşfedilmiştir.

Yüzey araştırmasında ilk olarak Şanlıurfa merkez ilçesinin güneydoğu köşesinde yer alan ve kent merkezine yaklaşık 70 km mesafede bulunan, yüzey araştırması alanına giren köylerde gezilerek Neolitik dönem ve öncesi dönemlere ait en eski dönemlerden itibaren kullanılmış yamaç yerleşimleri, kaya altı sığınakları, mağaralar, tuzak alanları ve höyükler incelenmiştir. Bunun dışında, sadece tescil edilmesi amacıyla geç döneme ait yerleşimler de araştırılmıştır. 2016 yılında yapılan yüzey araştırmasında, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında araştırılan bölgelerin çevresinde yoğunlaşılmıştır. 2016 yılında araştırılan yerler, Tektek Dağları bölgesindeki alanlarda bulunan söz konusu köy ve mezralarda yer alan arkeolojik alanlardır. Bunlar sırasıyla; 1- Kargılı (Zakzuk) Kuzey Mevkii, 2- Kargılı (Zakzuk) Köyü Kuzey Mevkii Tuzak Alanı, 3- Karakuş Köyü Hırbet Hılef Mevkii, 4- Karakuş Köyü Granis Yamaç Yerleşimi 1, 5- Karakuş Köyü Granis Yamaç Yerleşimi 2, 6- Karakuş Köyü Granis Tuzak Alanı, 7- Karakuş Köyü Mınzile Hano Mevkii, 8- Kırçiçeği köyü Doğu Mevkii Yamaç Yerleşimi, 9- Kırçiçeği köyü Güneydoğu Mevkii Yamaç Yerleşimi, 10- Kırçiçeği köyü Harbetsuvan Mevkii Kayaaltı Sığınağı, 11- Kırçiçek köyü Batı Yamacı Kayaaltı Sığınağı, 12- Büyük Dağyanı Höyük 13- Büyük Dağyanı Kantarması 14- Büyük Dağyanı Hanı 15- Uğurlu Köyü Kuzeydoğu Mevkii Yamaç Yerleşimi 1 16- Uğurlu Köyü Kuzeydoğu Mevkii Yamaç Yerleşimi 2 17- Uğurlu Köyü Kuzeydoğu Mevkii Yamaç Yerleşimi 3 18- Uğurlu Köyü Kuzeydoğu Mevkii Yamaç Yerleşimi 4 19- Uğurlu Köyü Kuzeydoğu Mevkii Yamaç Yerleşimi 5 20- Uğurlu Köyü Mınzıle Temsiya Mevkii Yamaç Yerleşimi 21- Tosunlu (Rubi) Köyü Doğu Mevkii Tuzak Alanı 22- Tosunlu (Rubi) Köyü Güneydoğu Mevkii Yamaç Yerleşimi 23- Betik Köyü Taş Yapısı ve 24- Uluhan Köyü Hanı isimli yerlerdir. Gezilen köylerde ve bu köylerin kırsalında tespit edilen yamaç yerleşimleri, höyükler ve tuzak alanları incelenmiş, buralarda görülen malzemeler fotoğraflanmış, her bir sitin konumu, boyutları ve nitelikleri belirlenmiş, dört yönden fotoğraflanarak, yüzeyde görülen mimari öğeler ile tahribat alanları anıt fişlerine işlenerek detaylı bir şekilde belgelenmiştir.

Höyükler detaylıca araştırılıp malzemeleri değerlendirilip, GPS ile koordinatları ve ölçüleri alınmıştır. Höyüklerde tespit edilen çakmaktaşları ve seramikler gruplarına ve tipolojilerine göre belirlendiği üzere genellikle İslami Dönem’den başlayıp Roma, Demir Çağı (MÖ I.Bin), Orta ve Erken Tunç Çağı, Kalkolitik, Neolitik ve Paleolitik Çağ’a kadar uzanan oldukça geniş bir dönem silsileyle karşılaşılmıştır. Tespit edilen höyükler dışında ayrıca yerleşimlerin hammadde ihtiyacını karşılayan çakmaktaşı yatakları ve tuzak alanları da incelenmiştir. Yapılan araştırma, Neolitik dönem ve öncesi ile ilgili olduğundan özellikle çakmaktaşı ve obsidyen buluntuların yoğun olduğu yerleşimlerde daha fazla zaman harcanmıştır. Yamaç yerleşimlerinin çoğunun tarım alanına dönüştürüldüğü, yerleşimde mimaride kullanılan taş blokların alındığı gözlenmiştir. 


                    

 
Bilgi Edinme  |  Bağlantılar  |  Engelsiz Üniversite Birimi  |  Yönetmelik ve Yönergeler  |  Mezun Öğrenciler  |  Yabancı ÖğrencilerUluslararası İlişkiler
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Genel Derslikler Binası Kat : 4, Çamlıçatak Mevkii, Merkez / Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 75 26   Faks: +90 478 211 75 27