.
 
.
ARÜ'lü Akademisyenlerden Ardahan'da Bir İlk
Sayfa: 1 | 2 |

Ana Sayfa


17 Kasım 2016

ANİ ANTİK KALESİNDE ARKEOLOJİK ÇALIŞALAR 

Kars İli, Merkez İlçesine bağlı Anı (Eski adıyla Ocaklı) Köyü’nde yer alan Ani Ören Yeri, Türkiye Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay’ın kenarında, tarihi İpek yolu üzerinde kurulmuş bir Ortaçağ kenttir. Kamsaraganlar tarafından 4. yüzyılda küçük bir kale yerleşimi olarak kurulan kent, asıl ününe Bagratid Hanedanlığının başkenti seçilmesinden sonra kavuşmuştur. 9. yüzyılın sonunda (885), Halife El-Muta’mid, ve Bizans İmparatoru I. Basileios tarafından kendisine “krallar kralı” unvanı verilen ve Ermeni prenslerini, Bagratid Hanedanlığı’nın egemenliği altında birleştirerek Ermeni Krallığı’nı kuran Büyük Aşot/I. Aşot’un ardıllarından III. Aşot (961-977) krallığın başkentini, Ani’ye taşımış ve bunun ardından kent hızla imar edilmeye başlanmıştır. Yürütülen imar faaliyetleri sayesinde kent kısa sürede bir metropole dönüşmüştür. Tarihi kaynaklara göre Ani’de 11. yüzyılın sonunda 10.000 konut bulunmakta ve yaklaşık 100.000 insan yaşamaktadır. Ayrıca 992 yılında katholikosluk merkezinin de Ani’ye taşınması, kente dini bir misyon yüklemiş ve inşa edilen çok sayıdaki kilise sayesinde kent, “1001 Kiliseli Şehir” adıyla anılmıştır.

 

Kent, aynı zamanda Doğu Anadolu, İran ve Kafkasya arasında, geçiş sağlayan önemli bir siyasi ve ticaret güzergah üzerinde bulunduğundan tarihsel süreçte sürekli Batı’dan Doğu’ya-Doğu’dan Batı’ya yayılmak isteyen siyasi güçlerin hedefi olmuş; 11. yüzyıl başında, önce Bizans, ardından Selçuklu ve 12. yüzyılda Gürcü fetihlerine maruz kalmıştır. Ani’nin, bu kadar sık el değiştirmesi kentte kültürel bir zenginlik katmıştır. Günümüze dek ayakta kalmayı başaran ve bu kültürel zenginliğin birer göstergesi olan ateşgede, cami ve kilise gibi dini yapılarıyla gelen ziyaretçilerine dinsel bir harmoni sunan antik kent, saray, kervansaray, hamam, çarşı ve dükkan gibi ticari ve sivil yapılarıyla da dönemin ticari ve sivil yaşamını gözler önüne sermektedir.
15 Temmuz 2016 tarihinde UNESCO’nun dünya kültür mirası listesine kabul edilen bu önemli antik kente, 23.06.2014 tarih ve 2014/6552 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 16 Ağustos 2014 tarihi itibaren, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesi adına, Prof. Dr. Fahriye BAYRAM başkanlığında kazı çalışmaları yürütülmektedir. Yürütülen çalışmalarda, üniversitemizin İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Sami Patacı ve Arş. Gör. İsaf BOZOĞLU ekip üyesi olarak görev almaktadır.
Prof. Dr. Fahriye BAYRAM başkanlığında arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan kazı ekibi, Ani Katedrali etrafında kazı çalışmalarını yürütmektedir. Yaklaşık olarak kent merkezinde yer alan yapı, antik kentin önemli mimari simalarından biridir. Meryem Ana’ya adanan yapının inşasına 989 yılında başlanmış ve 1001 yılında tamamlanmıştır. Dışta doğu batı doğrultulu dikdörtgen, içte kubbeli bazilikal plana sahip yapının etrafında yürütülen çalışmalar sonucunda; yapının bütün cephelerinin önü açılmış ve katedral restorasyon çalışmalarına hazır hale getirilmiştir. Kazı çalışmalarında ele geçen pişmiş toprak, cam ve metal objeler kazı deposunda muhafaza edilmektedir. Kazı sezonunda alan çalışmalarıyla eş zamanlı olarak sürdürülen depo çalışmalarında bu buluntuların el ve bilgisayar çizimi, veri kaydı, fotoğraflanması gibi pek çok çalışma sürdürülerek kentteki yaşama dair verilerin toplanıp dijital ortamına aktarılması sağlanmaktadır. Ayrıca kazı çalışmalarına Arkeoloji ve Sanat tarihi bölümü öğrencilerinin de katılması sağlanmakta ve böylece öğrencilerin teorik bilgilerini pratik bilgileriyle pekiştirmeleri sağlanmaktadır.

 

Kars İli, Merkez İlçesine bağlı Anı (Eski adıyla Ocaklı) Köyü’nde yer alan Ani Ören Yeri, Türkiye Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay’ın kenarında, tarihi İpek yolu üzerinde kurulmuş bir Ortaçağ kenttir. Kamsaraganlar tarafından 4. yüzyılda küçük bir kale yerleşimi olarak kurulan kent, asıl ününe Bagratid Hanedanlığının başkenti seçilmesinden sonra kavuşmuştur. 9. yüzyılın sonunda (885), Halife El-Muta’mid, ve Bizans İmparatoru I. Basileios tarafından kendisine “krallar kralı” unvanı verilen ve Ermeni prenslerini, Bagratid Hanedanlığı’nın egemenliği altında birleştirerek Ermeni Krallığı’nı kuran Büyük Aşot/I. Aşot’un ardıllarından III. Aşot (961-977) krallığın başkentini, Ani’ye taşımış ve bunun ardından kent hızla imar edilmeye başlanmıştır. Yürütülen imar faaliyetleri sayesinde kent kısa sürede bir metropole dönüşmüştür. Tarihi kaynaklara göre Ani’de 11. yüzyılın sonunda 10.000 konut bulunmakta ve yaklaşık 100.000 insan yaşamaktadır. Ayrıca 992 yılında katholikosluk merkezinin de Ani’ye taşınması, kente dini bir misyon yüklemiş ve inşa edilen çok sayıdaki kilise sayesinde kent, “1001 Kiliseli Şehir” adıyla anılmıştır.

Kent, aynı zamanda Doğu Anadolu, İran ve Kafkasya arasında, geçiş sağlayan önemli bir siyasi ve ticaret güzergah üzerinde bulunduğundan tarihsel süreçte sürekli Batı’dan Doğu’ya-Doğu’dan Batı’ya yayılmak isteyen siyasi güçlerin hedefi olmuş; 11. yüzyıl başında, önce Bizans, ardından Selçuklu ve 12. yüzyılda Gürcü fetihlerine maruz kalmıştır. Ani’nin, bu kadar sık el değiştirmesi kentte kültürel bir zenginlik katmıştır. Günümüze dek ayakta kalmayı başaran ve bu kültürel zenginliğin birer göstergesi olan ateşgede, cami ve kilise gibi dini yapılarıyla gelen ziyaretçilerine dinsel bir harmoni sunan antik kent, saray, kervansaray, hamam, çarşı ve dükkan gibi ticari ve sivil yapılarıyla da dönemin ticari ve sivil yaşamını gözler önüne sermektedir.

15 Temmuz 2016 tarihinde UNESCO’nun dünya kültür mirası listesine kabul edilen bu önemli antik kente, 23.06.2014 tarih ve 2014/6552 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 16 Ağustos 2014 tarihi itibaren, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesi adına, Prof. Dr. Fahriye BAYRAM başkanlığında kazı çalışmaları yürütülmektedir. Yürütülen çalışmalarda, üniversitemizin İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Sami Patacı ve Arş. Gör. İsaf BOZOĞLU ekip üyesi olarak görev almaktadır.

Prof. Dr. Fahriye BAYRAM başkanlığında arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan kazı ekibi, Ani Katedrali etrafında kazı çalışmalarını yürütmektedir. Yaklaşık olarak kent merkezinde yer alan yapı, antik kentin önemli mimari simalarından biridir. Meryem Ana’ya adanan yapının inşasına 989 yılında başlanmış ve 1001 yılında tamamlanmıştır. Dışta doğu batı doğrultulu dikdörtgen, içte kubbeli bazilikal plana sahip yapının etrafında yürütülen çalışmalar sonucunda; yapının bütün cephelerinin önü açılmış ve katedral restorasyon çalışmalarına hazır hale getirilmiştir. Kazı çalışmalarında ele geçen pişmiş toprak, cam ve metal objeler kazı deposunda muhafaza edilmektedir. Kazı sezonunda alan çalışmalarıyla eş zamanlı olarak sürdürülen depo çalışmalarında bu buluntuların el ve bilgisayar çizimi, veri kaydı, fotoğraflanması gibi pek çok çalışma sürdürülerek kentteki yaşama dair verilerin toplanıp dijital ortamına aktarılması sağlanmaktadır. Ayrıca kazı çalışmalarına Arkeoloji ve Sanat tarihi bölümü öğrencilerinin de katılması sağlanmakta ve böylece öğrencilerin teorik bilgilerini pratik bilgileriyle pekiştirmeleri sağlanmaktadır.


                          

 
Bilgi Edinme  |  Bağlantılar  |  Engelsiz Üniversite Birimi  |  Yönetmelik ve Yönergeler  |  Mezun Öğrenciler  |  Yabancı ÖğrencilerUluslararası İlişkiler
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Genel Derslikler Binası Kat : 4, Çamlıçatak Mevkii, Merkez / Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 75 26   Faks: +90 478 211 75 27