.
 
.
  Genel Tanıtım
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarının amacı, ülkemiz iş ve sanayi ile hizmet sektörünün yanı sıra ihtiyaç duyulan diğer sektörel alanlarda mesleklere yönelik olarak ortaöğretim kurumları sonrası, kendi yeteneklerini tanıyan ve geliştirme arzusu içerisinde olan gençlere, mesleki bilgi ve beceri yönünden bilgiyle donanımlı hale gelmesini sağlayarak, bilgi ve becerisini toplumsal iş yaşamına kolaylıkla ve doğru bir biçimde aktarmada, hizmet ve ürünün üretilip tüketilmesi ve sonrası aşamalarında ne şekilde ve nasıl davranması konusunda uygulamaya yönelik belirli meslek alanlarında daha çok yeteneklerinin farkındalığı hissettirilerek, özgüveni yüksek, nitelikli meslek elemanları olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.
            Yüksekokulumuz bu anlamda, bilgi ve teknolojinin hızla ilerleyip geliştiği bir ortamda ulusal ve uluslararası rekabette önemli bir misyon üstlenerek, eğitim-öğretim kadrosu ve siz değerli gençlerimizin çabalarıyla sanayi-iş, toplum ve çözüm ortaklığı işbirliğiyle ülkemizdeki ve dünyadaki verimlilik ve üretkenliğin sağlıklı bir şekilde toplum yararına geliştirerek arttırma gayreti içerisindedir.
            Sevgili Gençler,
            Eğitim gördüğü alanda, kendini iyi bir şekilde yetiştiren insanın; sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda rahat ve çok iyi olanaklara sahip olacağı kaçınılmazdır. Jeo-politik ve jeo-stratejik konumu ve önemiyle bir bütün olarak paha biçilemez değere sahip olan bu güzel ülkemizin, eğitimle pekiştirdiği bilgi ve becerisini her yönüyle doğru kullanabileceği bir birikime sahip, gelişen teknolojiden yararlanabilen, toplum ve iş yaşamının ihtiyaçlarına cevap verebilen, kendini iyi yetiştirmiş çok sayıda gence ihtiyacı vardır ki, siz sevgili gençler bu anlamda ülkemiz ve insanlık için paha biçilemez bir değere sahipsiniz.
            Bu duygu ve düşüncelerle, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılının sağlık, mutluluk, hoşgörü, sevgi, barış, huzur ve güzellikler içerisinde başarılarla dolu geçmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum.

 Ardahan Üniversitesi Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi” 22/05/2008 tarihinde kurulmuştur.

Fakültemizin misyonu; çağdaş bilgi düzeyine sahip bireyler yetiştirmek, sosyalleşen, sorgulayan, araştıran bireylerle ülkemizin geleceğine katkı sağlamaktır. Çağdaş, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, ülkesini, ulusunu ve bütün insanlığı seven; eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşım ile ömür boyu öğrenmeyi hayat prensibi olarak benimsemiş olan, bilimsel-akademik yaklaşımı içselleştirebilmiş, alanının gerektirdiği bilgi donanımına sahip, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katkıda bulunan bireyler yetiştirmektir. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bu doğrultuda geleceği kucaklayan güçlü akademik kadrosuyla ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz edilen bir kurum olmayı temel misyon olarak belirlemiştir.

Fakültemiz; kaliteli eğitim-öğretim yaparak yaratıcı ve yararlı beyin gücü yetiştirmeyi, toplumun yaşam kalitesini geliştirecek yeni ve özgün tasarımlar geliştirmeyi, bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmayı hedeflemektedir. Özellikle Bologna süreci ve Erasmus programlarıyla uluslararası eğitime ve öğrencilerin dışa açılmalarına önem vermektedir.

2008 yılında kurulan Fakültemiz bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü, Tarih Bölümü olmak üzere dört bölümde 2009 yılı itibariyle Lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. Fakültenin aktif öğretim yapılan dört bölümünde yaklaşık 464 öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde İkinci Öğretim programları açılmış olup 2009-2010 yılında öğrenci alımına başlamıştır. Gerekli şartlar oluştuğunda Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne de öğrenci alımı yapılacaktır. Fakültemiz bölümlerinde 2011 yılı itibariyle 1’isi yabancı uyruklu olmak üzere 5 Profesör, 2 Doçent, 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 9 Yardımcı Doçent, 1’isi yabancı uyruklu olmak üzere 5 Öğretim Görevlisi, 16 kadrolu 14 ÖYP olmak üzere toplam 30 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Fakültemizde Öğrenci kulüplerinden Türk Dili ve Kültür Topluluğu, Eğitimi Destekleme Kulübü, Tarih Topluluğu Kulübü ve Halk Oyunları Topluluğu aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi kuruluşundan bu yana birçok uluslararası ve ulusal bilimsel toplantı, panel ve konferans düzenlemiştir. 

Üniversitemizin sosyal bilimler üniversitesi olma yolundaki hedeflerine uygun olarak Fakültemiz ülkemizin Kafkaslara açılan noktasında üzerine düşen görevin bilincinde çalışmaları yürütmektedir. Bu bağlamda, Gürcistan’da Türkoloji Bölümünde okuyan öğrenciler üniversitemizde misafir öğrenci olarak derslere girmiş ve işbirliği yolunda ilk adımlar atılmıştır. 

 
 
Bilgi Edinme  |  Bağlantılar  |  Engelsiz Üniversite Birimi  |  Yönetmelik ve Yönergeler  |  Mezun Öğrenciler  |  Yabancı ÖğrencilerUluslararası İlişkiler
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Genel Derslikler Binası Kat : 4, Çamlıçatak Mevkii, Merkez / Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 75 61   Faks: +90 478 211 75 27