.
 
.
Fakültemiz Dergisi BELGÜ'nün İkinci Sayısı Hakkında
.
Fakültemiz Dergisi BELGÜ'nün İlk Sayısı Hakkında
.
UJES 2015 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

.
ARÜ Coğrafya Bölümü Öğrencileri İlk Saha Araştırmasını Yaptı
.
Ardahan Üniversitesi, Hopa’da Yaşanan Felaketin Sonuçlarını Mercek Altına Aldı
.
Göbekli Tepe Yalnız Değil

.
ARÜ' de 'Yabancı Diplomatların Gözüyle Atatürk' Adlı Konferans Yapıldı
.
“Kırgız Kültüründe Aşık Kemiği”
.
ARܒde “Kırgız Edebiyatında Düzyazı” Ele Alındı

Sayfa: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Ana Sayfa


22 Nisan 2015

ARÜ' DE 'YABANCI DİPLOMATLARIN GÖZÜYLE ATATÜRK' ADLI KONFERANS YAPILDI

 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı sınır komşularımızdan en önemlisi ayrıca, Osmanlı-Avrupa ilişkileri için bir geçiş kapısı konumundadır. Bu yüzden Osmanlı ile Avusturya-Macaristan arasındaki diplomatik ilişkiler oldukça yoğun bir trafiğe sahip olmuş, iki ülke arasında mekik dokuyan August Ritter von Kral ile Norbert von Bischoff gibi önemli diplomatlar, Osmanlı’nın son dönemleri ve Türkiye tarihine ışık tutan hatıralar ve eserler kaleme almışlardır. 
Türkiye Cumhuriyetinin doğuşa şahitlik eden bu iki diplomatın “genç milli devletin yaratıcısı” Mustafa Kemal Atatürk hakkında kaleme aldıkları metinlerdeki kanaatlerini incelemek ve tanıtmak amacıyla okulumuza konuk olan Prof. Dr. Zeki Cemil Arda şu konuları dile getirmiştir;
Orientalische Akademie” (=Şark Akademisi) mezunu, İstanbul, İşkodra, Beyrut, Manastır, İzmir ve Selanik’teki Elçiliklerde ve 1894 yılından itibaren de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan August Ritter von Kral (1869-1932), “Kemal Atatürk’ün Ülkesi, Modern Türkiye’nin Oluşum Süreci” başlıklı belgesel niteliği taşıyan eserinde Mustafa Kemal’i şöyle değerlendirmektedir;
“Kemal Atatürk’ün şu âna kadar dünyayı hayretler içinde bırakan etkisi ve yönlendirişi.”
“Meydan savaşlarında elde edilen kesin zaferlere ve bunlarla bağlantılı olarak yapılan diplomatik başarılara değinilen” bu “genç milli devletin yaratıcısının” Türk halkının geri kalmışlığının ve cahilliğinin kaldırılması için verdiği mücadeleler ve her zaman anayasaya uygun, demokratik prensiplerini ortaya çıkarmaya çalıştığından ve siyasi gücün, hakları gasp etmek için kullanılması düşüncesini kati şekilde reddedişi ifade edilmiştir.
Türk halkını birleştiren bir unsur olarak “Türk vatandaşı olan ve din, ırk ve soy farkı gözetilmeden Türkiye’de yaşayanlara Türk denilir” maddesini özellikle vurgulayan diplomat, Atatürk’ü, görüşlerini başkalarıyla tartışan, karşıt görüşleri de dinleyip irdeleyen ve gerektiğinde o görüşlere katılıp “kendi davranışlarını düzelten” “çok akıllı bir önder” olarak tanımlamaktadır.
August Ritter von Kral gibi Bischoff da Avusturya-Viyana’daki Şark Akademisi’nin Konsolos Akademisi’nden mezun olan Norbert von Bischoff (1884-1960) ise önce Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmış, sonra Paris’te Avusturya Elçiliği Müsteşarı olarak görev yapmıştır. 1930’da Türkiye’ye gelerek, o sırada Büyükelçi olan von Kral’ın yanında müşavir olarak çalışmıştır. Von Kral’ın Türkiye’den ayrılması üzerine 1933 yılında Büyükelçi olarak hizmetini sürdürmüştür.
“Ankara, Türkiye’deki Yeni Oluşumun Bir Yorumu” eserinin yazarı olan Bischoff, ikinci bölümde yeni kurulmakta olan devletten, daha açık ifadeyle Türk Devrimi’nden söz etmektedir. Atatürk’ün barışçıl dünyasını “Bu evde insana çok ince bir zevk ve mükemmel bir huzur veren hava vardı. İhtişam ve göz alıcı her şey bu ortamdan uzak tutulmuştu. Özel hizmetlilerin ışıl ışıl süslemeli giysilerinden, parlak üniformalardan eser yoktu, bu evin Beyefendisi, zaferden sonra, halkına hürriyet ve huzur ortamı bahşettiği günden itibaren üniformasını üstünden çıkarmış ve bu halkının karşısına sade bir vatandaş olarak çıkmıştı” cümleleri ile ifade etmektedir. 
“Osmanlı Hanedanlığı’nın bir askeri olarak savaşa giden ve bir Türk olarak savaştan dönen” Mustafa Kemal, kurtuluş yolunu gösteren ve kurtuluşu gerçekleştiren, Yeni Türkiye’nin mimarı olarak tanımlanmaktadır.
Zeki Cemil Arda Hakkında;
1941 yılında Kütahya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden 1965 yılında mezun oldu. 
Aynı üniversitede 1967 yılında doktorasını tamamladı ve 1980 yılında doçent oldu. 1989 yılında Gazi Üniversitesinde profesör oldu. 
10 Ekim 2005 tarihinde Çorum İlahiyat Fakültesi Dekanlığına vekaleten atanan Arda, evli ve üç çocuk babasıdır.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı sınır komşularımızdan en önemlisi ayrıca, Osmanlı-Avrupa ilişkileri için bir geçiş kapısı konumundadır. Bu yüzden Osmanlı ile Avusturya-Macaristan arasındaki diplomatik ilişkiler oldukça yoğun bir trafiğe sahip olmuş, iki ülke arasında mekik dokuyan August Ritter von Kral ile Norbert von Bischoff gibi önemli diplomatlar, Osmanlı’nın son dönemleri ve Türkiye tarihine ışık tutan hatıralar ve eserler kaleme almışlardır.

Türkiye Cumhuriyetinin doğuşa şahitlik eden bu iki diplomatın “genç milli devletin yaratıcısı” Mustafa Kemal Atatürk hakkında kaleme aldıkları metinlerdeki kanaatlerini incelemek ve tanıtmak amacıyla okulumuza konuk olan Prof. Dr. Zeki Cemil Arda şu konuları dile getirmiştir;

Orientalische Akademie” (=Şark Akademisi) mezunu, İstanbul, İşkodra, Beyrut, Manastır, İzmir ve Selanik’teki Elçiliklerde ve 1894 yılından itibaren de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan August Ritter von Kral (1869-1932), “Kemal Atatürk’ün Ülkesi, Modern Türkiye’nin Oluşum Süreci” başlıklı belgesel niteliği taşıyan eserinde Mustafa Kemal’i şöyle değerlendirmektedir;

“Kemal Atatürk’ün şu âna kadar dünyayı hayretler içinde bırakan etkisi ve yönlendirişi.”

“Meydan savaşlarında elde edilen kesin zaferlere ve bunlarla bağlantılı olarak yapılan diplomatik başarılara değinilen” bu “genç milli devletin yaratıcısının” Türk halkının geri kalmışlığının ve cahilliğinin kaldırılması için verdiği mücadeleler ve her zaman anayasaya uygun, demokratik prensiplerini ortaya çıkarmaya çalıştığından ve siyasi gücün, hakları gasp etmek için kullanılması düşüncesini kati şekilde reddedişi ifade edilmiştir.

Türk halkını birleştiren bir unsur olarak “Türk vatandaşı olan ve din, ırk ve soy farkı gözetilmeden Türkiye’de yaşayanlara Türk denilir” maddesini özellikle vurgulayan diplomat, Atatürk’ü, görüşlerini başkalarıyla tartışan, karşıt görüşleri de dinleyip irdeleyen ve gerektiğinde o görüşlere katılıp “kendi davranışlarını düzelten” “çok akıllı bir önder” olarak tanımlamaktadır.

August Ritter von Kral gibi Bischoff da Avusturya-Viyana’daki Şark Akademisi’nin Konsolos Akademisi’nden mezun olan Norbert von Bischoff (1884-1960) ise önce Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmış, sonra Paris’te Avusturya Elçiliği Müsteşarı olarak görev yapmıştır. 1930’da Türkiye’ye gelerek, o sırada Büyükelçi olan von Kral’ın yanında müşavir olarak çalışmıştır. Von Kral’ın Türkiye’den ayrılması üzerine 1933 yılında Büyükelçi olarak hizmetini sürdürmüştür.

“Ankara, Türkiye’deki Yeni Oluşumun Bir Yorumu” eserinin yazarı olan Bischoff, ikinci bölümde yeni kurulmakta olan devletten, daha açık ifadeyle Türk Devrimi’nden söz etmektedir. Atatürk’ün barışçıl dünyasını “Bu evde insana çok ince bir zevk ve mükemmel bir huzur veren hava vardı. İhtişam ve göz alıcı her şey bu ortamdan uzak tutulmuştu. Özel hizmetlilerin ışıl ışıl süslemeli giysilerinden, parlak üniformalardan eser yoktu, bu evin Beyefendisi, zaferden sonra, halkına hürriyet ve huzur ortamı bahşettiği günden itibaren üniformasını üstünden çıkarmış ve bu halkının karşısına sade bir vatandaş olarak çıkmıştı” cümleleri ile ifade etmektedir.

“Osmanlı Hanedanlığı’nın bir askeri olarak savaşa giden ve bir Türk olarak savaştan dönen” Mustafa Kemal, kurtuluş yolunu gösteren ve kurtuluşu gerçekleştiren, Yeni Türkiye’nin mimarı olarak tanımlanmaktadır.

Zeki Cemil Arda Hakkında;

1941 yılında Kütahya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden 1965 yılında mezun oldu.

Aynı üniversitede 1967 yılında doktorasını tamamladı ve 1980 yılında doçent oldu. 1989 yılında Gazi Üniversitesinde profesör oldu.

10 Ekim 2005 tarihinde Çorum İlahiyat Fakültesi Dekanlığına vekaleten atanan Arda, evli ve üç çocuk babasıdır.


                 

 
Bilgi Edinme  |  Bağlantılar  |  Engelsiz Üniversite Birimi  |  Yönetmelik ve Yönergeler  |  Mezun Öğrenciler  |  Yabancı ÖğrencilerUluslararası İlişkiler
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Genel Derslikler Binası Kat : 4, Çamlıçatak Mevkii, Merkez / Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 75 61   Faks: +90 478 211 75 27