.
 
.
Fakültemiz Dergisi BELGÜ'nün İkinci Sayısı Hakkında
.
Fakültemiz Dergisi BELGÜ'nün İlk Sayısı Hakkında
.
UJES 2015 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

.
ARÜ Coğrafya Bölümü Öğrencileri İlk Saha Araştırmasını Yaptı
.
Ardahan Üniversitesi, Hopa’da Yaşanan Felaketin Sonuçlarını Mercek Altına Aldı
.
Göbekli Tepe Yalnız Değil

.
ARÜ' de 'Yabancı Diplomatların Gözüyle Atatürk' Adlı Konferans Yapıldı
.
“Kırgız Kültüründe Aşık Kemiği”
.
ARܒde “Kırgız Edebiyatında Düzyazı” Ele Alındı

Sayfa: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Ana Sayfa


20 ARALIK 2013 

ARÜ, AB İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NIN OPERASYON TEKLİF ÇAĞRISI’NA YANIT VERDİ

ARÜ’LÜ AKADEMİSYENLER, “HALVETÎLİK” İLE İLGİLİ SEMPOZYUMA BÜYÜK KATKIDA BULUNDU

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) akademisyenleri, “Kafkasya’dan Anadolu’ya Kültür Köprülerimiz - Uluslararası Seyyid Yahyâ Şirvânî ve Halvetîlik Sempozyumu” kapsamında Eskişehir ve Bakü’deydi. Sempozyumun organize edilmesi ve yürütülmesinde ARÜ’lü akademisyenlerin büyük katkısı oldu. Ayrıca Ardahan Üniversitesi’nden altı akademisyen, sempozyumda birbirinden değerli bildiriler sundu. 

Başkanlığı ve Sekretaryası Ardahan Üniversitesi tarafından yürütülen Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) ve Azerbaycan Qafqaz Üniversitesi işbirliği ile planlanan “Kafkasya’dan Anadolu’ya Kültür Köprülerimiz - Uluslararası Seyyid Yahyâ Şirvânî ve Halvetîlik Sempozyumu”nun Türkiye ayağı 21- 22 Kasım 2013 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programın Azerbaycan ayağı ise 24-25 Kasım 2013 tarihleri arasında Bakü Qafqaz Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Yurt içinden ve yurt dışından yoğun katılımın olduğu sempozyumda, “Seyyid Yahyâ Şirvânî” ve “Halvetîlik’ çeşitli yönleri ile ele alındı.

Sempozyumun organize edilmesi ve yürütülmesinde Ardahan Üniversitesi akademisyenlerinin büyük katkısı oldu. Koordinatörlüğü’nü ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Söylemez'in, Sekretarya ve Düzenleme Kurul Başkanlığı’nı ARÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Ahmet İçli’nin yürüttüğü sempozyumun düzenleme kurulunda; ARÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Mitat Durmuş, ARÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Küçük,  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlileri Züleyha Hande Akata, Abdullah Elcan, Aysel Aslanboğa, Arş. Gör. Yavuz Sinan Ulu ile Tarih Bölümü Arş. Gör. Volkan Özkan yer aldı. Ayrıca kurulda, ARÜ Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma Aktemur ile ARÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Grafikerleri Sezer Aydın ve Rıdvan Şirin de görev aldı. 

Sempozyum Onursal Başkanı olarak Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) Başkanı ve Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Söylemez, hem Bakü hem de Eskişehir’e teşrif ederken; ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Doğan Bakü, Prof. Dr. Hanefi Palabıyık ise Eskişehir programına bizzat katıldı. 

Sempozyuma ARÜ’lü Akademisyenler Sundukları Bildirilerle Katkıda Bulundu

21- 22 Kasım 2013 tarihleri arasında Eskişehir, 24-25 Kasım 2013 tarihleri arasında Bakü’de düzenlenen “Kafkasya’dan Anadolu’ya Kültür Köprülerimiz - Uluslararası Seyyid Yahyâ Şirvânî ve Halvetîlik Sempozyumu”na Ardahan Üniversitesi’nden altı akademisyen sundukları bildirilerle katkıda bulundu. ARÜ Rektör Yardımcısı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanefi Palabıyık, “Kosova Halveti Osman Baba Tekkesinde Bulunan Ejder Başlıklı Çeşme”, Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ghadir Golkarian “İran Felsefi Düşüncesinde Halvetiye Tarikatının Etkisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet İçli “Seyyid Yahyâ Şirvânî’nin Kıssa-i Mansur İsimli Eseri”, Yrd. Doç. Dr. Mitat Durmuş “Ebu’l Hasan Harakanî ve Seyyid Yayha Şirvanî’nin İnsana Bakışları Açısı’ndan Değerlendirilmesi”, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Levent Küçük “Vird-i Settar Şerhleri Üzerine bir Değerlendirme” ve Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Ahmet Ali Aslan ise “Türk Kültüründe Nar ve Şekî Han Sarayı’ndaki Narlı Odanın Düşündürdükleri” başlıklı bildirileriyle sempozyum katılımcılarına hitap etti. Sempozyumda ARÜ’lü akademisyenler tarafından sunulan bildiriler büyük ilgi gördü.


                                                        

 
Bilgi Edinme  |  Bağlantılar  |  Engelsiz Üniversite Birimi  |  Yönetmelik ve Yönergeler  |  Mezun Öğrenciler  |  Yabancı ÖğrencilerUluslararası İlişkiler
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Genel Derslikler Binası Kat : 4, Çamlıçatak Mevkii, Merkez / Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 75 61   Faks: +90 478 211 75 27