SEMPOZYUM KONULARI

 

Sempozyumumuz iki alanda gerçekleştirilecektir. 
1. Muhammet Hüseyin Şehriyar 
2. Kafkasya edebiyatları 
Bu genel konu başlıkları dahilinde olmak koşulu ile dil, edebiyat, halkbilim, karşılaştırmalı edebiyat, 
edebiyat sosyolojisi, edebiyat felsefesi ve metinlerarasılık alanlarında yapılan çalışmalar kabul 
edilecektir.

Sempozyumumuz iki alanda gerçekleştirilecektir. 

1. Şah İsmail Hatayi,

2. Avrasya (Kafkasya, Kafkasya ötesi (Orta Asya) ve Anadolu) coğrafyası üzerine iktisadî, sosyolojik, kültürel, sanatsal, siyasî, edebî, felsefî ve tarihî alanlarda;

Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) çalışmalar yapan veya yapmakta olan araştırmacılar için bu alanlarda yapılan bildiriler kabul edilecektir.