İLETİŞİM
Doç. Dr. Ahmet Evren ERGİNAL
Ardahan Üniversitesi
Projeler Koordinatörlüğü
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Ardahan, TÜRKİYE
http://www.ardahan.edu.tr/personel/PersonelBilgisi.aspx?s=348
İrtibat Kurulacak Kişiler Dil E-Posta

Prof. Dr. Ghadir GOLKARIAN

Farsça Yazışmalar İçin (Türkiye)

gh.golkarian@gmail.com

Prof. Dr. Roin KAVRELİSHVİLİ

Gürcüce Yazışmalar İçin

roinkavrelishvili

Arş. Gör. Fatih KURTULMUŞ –Arş. Gör. Ferhat UZUNKAYA

Türkçe Yazışmalar İçin

erdebil2016@kunib.com

Arş. Gör. Enez Özkan DEMİRCİ

İngilizce Yazışmalar İçin

enezozkandemirci

Yrd. Doç. Dr. Chinara SASYKULOVA

Rusça Yazışmalar İçin

cinarasasykulova