.
 

.
  Formlar

Anlaşma Yapmak İçin Kullanılacak Niyet Mektubu Örneği

Örnek Niyet Mektubu

Personel Eğitim Verme Hareketliliği Formları 

Eğitim Verme Hareketlilik Anlaşması

Eğitim Verme Hareketlilik Sözleşmesi

Eğitim Verme Hareketlilik Teyid Yazısı

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Formları

Eğitim Alma Hareketlilik Anlaşması

Eğitim Alma Hareketlilik Sözleşmesi

Eğitim Alma Hareketlilik Teyit Yazısı

Öğrenci Değişim Hareketliliği Formları

Öğrenim Anlaşması

Öğrenci Beyannamesi

Pasaport Harç Muafiyet Formu

Ulaşım ve Dönüş Teyidi

 
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 75 52 / 2187   Faks: +90 478 211 75 09