Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Haberler

ARÜ’de İleri Teknolojiler Seminer Serisi

20 ARALIK 2021

Ardahan Üniversitesi’nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı tarafından her hafta Salı günleri “İleri Teknolojiler Seminer Günleri” yapılmaktadır. Çevrimiçi düzenlenen seminerlerde Üniversitemizin ilgili akademik bölümlerinde yer alan akademisyenleri konuşmacı olarak yer almaktadır. Seminerler aracılığıyla güncel teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik bilgi ve becerilerin paylaşımı yapılmakta, bölgemiz ve ülkemiz özelindeki mevcut sorunlara yenilikçi çözümler getirilmesine katkı sunulmaktadır. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber’in de katılımcı olarak yer aldığı seminerlerde, farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle yaratıcı fikirler ve yeni çalışma alanları ortaya çıkmaktadır. Ardahan Üniversitesi, bilimsel faaliyetlerinin ve misyonlarının ülkemizin kalkınma yolundaki tercihleri ve öncelikleri ile ilişkilendirilmesi gerekliliğinin önemi doğrultusunda ileri teknolojiler alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam edecektir. Seminerlere ilgili afişte yer alan bağlantılar üzerinden katılabilirsiniz.