ARÜ'den Haberler

16 Ekim 2017

Üniversitemizin Yürüttüğü Avrupa Birliği Projesi Sonuçlandırıldı 

Ardahan Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Renewable Energy Sources
For Agricultural Vocational Education- Tarımsal eğitimde Yenilenebilir Enerji
Kaynakları” başlıklı Avrupa Birliği projesinin final toplantısı 4-5 Ekim 2017 tarihinde
Çanakkale’de yapıldı. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Şeref KILIÇ, Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan toplantıya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden
Prof. Dr. Kemal Çelik ve Prof.Dr. Harun BAYTEKİN ile İtalya, Polonya, Slovakya ve
Yunanistan’dan araştırıcı ve uzmanlar katıldığını belirtti. Son dönemde ülkemizle Almanya
arasında yaşanan siyasi gerilim nedeniyle Alman proje ortağının, bağlı olduğu şirket
yetkilisinin izin vermemesi nedeniyle katılamadığını üzüntüyle ifade etti.

Ardahan Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Renewable Energy SourcesFor Agricultural Vocational Education- Tarımsal eğitimde Yenilenebilir EnerjiKaynakları” başlıklı Avrupa Birliği projesinin final toplantısı 4-5 Ekim 2017 tarihindeÇanakkale’de yapıldı. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Şeref KILIÇ, Çanakkale 18 MartÜniversitesi ev sahipliğinde yapılan toplantıya Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesindenProf. Dr. Kemal Çelik ve Prof.Dr. Harun BAYTEKİN ile İtalya, Polonya, Slovakya veYunanistan’dan araştırıcı ve uzmanlar katıldığını belirtti. Son dönemde ülkemizle Almanyaarasında yaşanan siyasi gerilim nedeniyle Alman proje ortağının, bağlı olduğu şirketyetkilisinin izin vermemesi nedeniyle katılamadığını üzüntüyle ifade etti.

Proje süresince yapılan faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, ortak ülke araştırıcıları kendi ülkelerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler sundular.

Proje koordinatörü Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Şeref KILIÇ, son dönemlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın politikası ve yönlendirmeleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için önemli yatırımların ve desteklerin söz konusu olduğunu belirtti. Dr. Kılıç, ülkemizin yenilenebilir enerji konusunda ciddi kapasite ve potansiyeli olduğu ancak bu potansiyelden yararlanmada eğitim çalışmalarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Sonuçlandırdıkları bu eğitim projesinin Bakanlığımızın planlamalarına önemli katkı sunacağını ve ülkemiz enerji üretimi içerisinde yenilenebilir enerji kaynakları oranının artmasında önemli rol oynayacağını ifade etti.