Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Duyurular

4/B Sözleşmeli Personel Üçüncü Yedek Alım Sonuçları

Duyuru Tarihi : 13 Kasım 2023

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazananların listesi aşağıda yayımlanmıştır.

Atanmaya hak kazanan adayların 24.11.2023 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeler ile birlikte şahsen ya da posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Büro Personeli-B01 Başvuru Sonuçları için Tıklayınız...

Koruma ve Güvenlik Görevlisi-KG01 Başvuru Sonuçları için Tıklayınız...

Destek Personeli-D01 Başvuru Sonuçları için Tıklayınız...

Teknik Personel-T01 Başvuru Sonuçları için Tıklayınız...  

 

Not: Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Evrak Teslim Dilekçesi için  Tıklayınız...


İSTENİLEN BELGELER


1)Dilekçe
2)Kimlik Fotokopisi
3)4 Adet Vesikalık Fotoğraf
4) Öğrenim Belgesi (diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5) Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-Devlet sayfanızdan evrak teslim tarihinden en fazla 1 ay önce Resmi Kuruma verilmek üzere alınmış olmalıdır.)
6) Sağlık Kurul Raporu (Devlet Hastanesinden alınması gerekmekte olup Psikiyatri alanı bulunması ve ilan özel şartlarında yer alan ibare raporda yer almalıdır.)
7) Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar İçin - Askerlik Şubesinden veya e-Devlet sayfanızdan alınmış olmalıdır.)
8) Mal Bildirim Beyannamesi (Göreve başladıktan sonra 1 ay içerisinde Üniversitemiz https://www.ardahan.edu.tr/birim.aspx?id=1002150 adresinden çıktısı alınarak doldurulacak ve görev yeri tarafından Personel Daire Başkanlığına iletilecektir.)
9) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı olmayanlar SGK’ dan veya e-Devletten kayıt sorgulanmasını temin etmesi gerekmektedir. Daha önce herhangi bir kamu kurumunda görev yapmış olanlar SGK’ dan detaylı işyeri dökümü listesi temin etmesi gerekmektedir.)
10) Güvenlik Kimlik Kartı Aslı ve Fotokopisi (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atananlardan talep edilecektir.)


ÖNEMLİ NOTLAR

1) Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

2) Evrak teslimini sadece Asıl olarak kazanan adaylar yapacaktır. Yedek adaylar göreve çağrıldığı takdirde evrak teslimi yapacaklardır.

3) Ataması yapılmayanların yerine ilan sırasına göre yedek adaylar ilan edilecektir.

4) İstenen evraklar eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra Ardahan Üniversitesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Çamlıçatak Mevkii ARDAHAN adresine şahsen ya da posta yolu ile teslim edilecektir.

5) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 10 (on) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir.  Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde postaya verilmeyen veya şahsen teslim edilmeyen itirazlar ile dilekçesinde; T.C.  Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayanların itirazları ve e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

6) Bu duyuru tebligat niteliğinde olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.        


Evrak Teslim Tarihleri: 13.11.2023-24.11.2023 tarihleri arasında 24.11.2023 günü mesai bitimine kadar)


Detaylı bilgi için:

Tel: (0478) 211 75 19

E-mail: personel@ardahan.edu.tr