Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Duyurular

4/B Sözleşmeli Personel Alımı Uygulama Sınavı Sonuçları

Duyuru Tarihi : 30 Mart 2022

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan ek 2’ inci maddesinin (c) fıkrasına göre sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınarak Spor Uzmanlığı uygulama sınavına giren adayların sınav sonuçları aşağıda yayımlanmıştır.

Atanmaya hak kazanan adayların 14.04.2022 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adayın yerine puan sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

 

Uygulama Sınav Sonucu için Tıklayınız…

 

Not: Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Evrak Teslim Dilekçesi için Tıklayınız…


İSTENİLEN BELGELER


1) Dilekçe
2) Kimlik Fotokopisi
3) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
4) Öğrenim Belgesi (diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5) Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-Devlet sayfanızdan evrak teslim tarihinden en fazla 1 ay önce Resmi Kuruma verilmek üzere alınmış olmalıdır.)
6) Sağlık Kurul Raporu (Devlet Hastanesinden alınması gerekmekte olup Psikiyatri alanı bulunması zorunludur.)
7) Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar İçin - Askerlik Şubesinden veya e-Devlet sayfanızdan alınmış olmalıdır.)
8) Mal Bildirim Beyannamesi (Göreve başladıktan sonra 1 ay içerisinde Üniversitemiz ilgili web sayfasından çıktısı alınarak doldurulacak ve görev yeri tarafından Personel Daire Başkanlığına iletilecektir.)
9) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı olmayanlar SGK’ dan veya e-Devletten kayıt sorgulanmasını temin etmesi gerekmektedir. Daha önce herhangi bir kamu kurumunda görev yapmış olanlar SGK’ dan detaylı işyeri dökümü listesi temin etmesi gerekmektedir.)

10- Bronz Bröve Cankurtaranlık Belgesi.

ÖNEMLİ NOTLAR


1) Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

2) Evrak teslimini sadece Asıl olarak kazanan adaylar yapacaktır. Yedek adaylar göreve çağrıldığı takdirde evrak teslimi yapacaklardır.

3) Ataması yapılmayanların yerine ilan sırasına göre yedek adaylar ilan edilecektir.

4) Evrak eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra Ardahan Üniversitesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Çamlıçatak Mevkii ARDAHAN adresine şahsen teslim edilecektir.

5) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 10 (on) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir.  Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde postaya verilmeyen veya şahsen teslim edilmeyen itirazlar ile dilekçesinde; T.C.  Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayanların itirazları ve e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.         Evrak Teslim Tarihleri: 31 Mart-14 Nisan 2022  (14 Nisan 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar)


Detaylı bilgi için:

Tel: (0478) 211 75 19

E-mail: personel