Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Duyurular

Yaz Okulu Hakkında

Duyuru Tarihi : 08 Temmuz 2021

YÖK’ün 24/06/2021 tarih ve 41952 sayılı yazısı gereği azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler Yaz Öğretiminden ders alamayacaklardır. 

 

NOT: Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, 

her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; Öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarında azami dört yıl (8 yarıyıl), öğrenim süresi dört yıl olan

lisans programlarında azami yedi yıl (14 yarıyıl) yıldır.

 

İlgili YÖK yazısına ulaşmak için Tıklayınız…