Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Duyurular

Akademik Çalışma Programı Hakkında

Duyuru Tarihi : 22 Mart 2021

Bakanlığımız tarafından çalışma hayatı ve istihdam alanında yapılacak lisans, yükseklisans ve doktora öğrencilerinin akademik çalışmalarını desteklemek üzere İŞKUR Akademik Çalışma Programı(AÇP) hayatageçirilmiştir.

Söz konusu Program ile çalışma hayatı ve istihdam alanında akademik yayınların sayısının artırılması, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesi ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak yeni politikaların oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, komisyon tarafından başarılı olarak belirlenen çalışmalar için lisans öğrencilerine 2.500TL, yükseklisansöğrencilerine 5.000TL ve doktora öğrencilerine 7.500TL tutarında destek sağlanacaktır. Bu çerçevede, İŞKUR’un sağlayacağı destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, başvurularını 15Mart-14Nisan 2021tarihleri arasında akademi.iskur.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.