ARÜ'den Duyurular

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuruları (GÜNCELLENDİ)

Duyuru Tarihi : 16 Ocak 2020

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuruları ve Kontenjanları


Üniversitemiz öğrencileri ile diğer yurtiçi üniversitelere kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitemiz programlarına 20-24 OCAK 2020 tarihleri arasında yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. Başvuruda bulunacak olanların kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS) yerleştirme puanının, Üniversitemiz programlarının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

Kontenjanlara ulaşmak için Tıklayınız...

Başvuru Takvimi

2019 - 2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Önlisans ve Lisans Programları Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi 

Başvuru Tarihi

 Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

 

 Başlangıç 

 Bitiş

 Başlangıç 

 Bitiş 

 Başlangıç 

 Bitiş 

 Başlangıç 

 Bitiş 

 

 

20.1.2020

24.1.2020

27.1.2020

30.1.2020

31.1.2020

03.2.2020

07.2.2020

10.2.2020

12.2.2020

 

 

.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.

 2)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı.

3)-Onaylı Not Durum Çizelgesi (Transkript) ile Onaylı Ders İçeriği.

4)-Zorunlu hazırlık sınıfı/zorunlu bilimsel hazırlık sınıfı olan programlara başvuranlardan, hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi.

5) Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş yapmadığına dair Taahhütname.

6) Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Yoktur Belgesi

7) Disiplin Cezası Alıp, Almadığına Dair Belge

8) Başvuru formu. (Başvuru formuna ulaşmak için Tıklayınız...)

 

 

Notlar 

1: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesilerek dosyalarının gönderilmesi resmi yazı ile istenecektir. Ayrıca, öğrencilerin önceden ilişik kesmeleri  gerekmemektedir.  

2: Öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş yapmamış olması gerekmektedir. (Ek Madde-1 Uygulama Esaslarını Görmek için Tıklayınız...)

3: Daha önce yatay geçiş yapmadığına dair taahhütname doldurularak başvurulan ilgili Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri bürolarına başvuru sırasında teslim edilecektir. Taahhütnameye ulaşmak için Tıklayınız...

4: Öğrenci tarafından yazılan Başvuru Dilekçesine yukarıda belirtilen belgeler eklenerek, 20-24 OCAK 2020 tarihleri arasında yatay geçiş yapılmak istenen fakülte/yüksekokula bizzat başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak, posta ile veya bir başkası tarafından istenen belgeler tamam olmak koşulu ile başvuru yapılabilir. Eksik belgeli başvurular ile postadaki / kargodaki gecikmeler değerlendirmeye alınmaz, başvurunun kabul edilmemesinden Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.

Kesin Kayıt Tarihleri ve Kayıt Yeri:

Kayıt yaptırmaları uygun görülen öğrencilerin kayıtları 03-07 ŞUBAT 2020

 tarihleri arasında; “İlgili  Fakülte, Yüksekokullarında ” yapılacaktır.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.

2)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı.

3)- 3 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

4)-Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere)

5)- Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur belgesi.