ARÜ'den Duyurular

Akademik Teşvik Başvuru Süreci (GÜNCELLENDİ)

Duyuru Tarihi : 31 Aralık 2019

Akademik Teşvik Yönetmeliğine ulaşmak için Tıklayınız...

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, 2019 YILI AKADEMİK FAALİYETLERİ İÇİN AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ

20-23 Ocak 2020

Öğretim Elemanlarının; Bölüm, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Başkanlıklarına Başvuruları

24-27 Ocak 2020 (Saat

17:00’a kadar)

Başvuruların, Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca İncelenmesi

28 Ocak 2020

Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca Hazırlanan Karar Tutanağının Dekan/Müdürlerce Onaylanarak Rektörlüğe İletilmesi

29-31 Ocak 2020

Başvuruların Ardahan Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda Değerlendirilmesi

31 Ocak 2020

Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Tarafından Nihai Kararların Açıklanması ve Üniversite İnternet Sayfasında İlanı

3 Şubat 2020 (Saat

17:00’ a kadar)

Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Nihai Kararlarına Karşı, Aynı Komisyona İtiraz

4-5 Şubat 2020

İtirazların Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda Değerlendirilmesi

5 Şubat 2020

Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kesin Kararlarının Üniversite İnternet Sayfasında İlanı


Not:
2019 yılı akademik faaliyetleri için Akademik Teşvik Başvurusunda bulunan öğretim elemanlarının 17 Ocak 2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine” uygun olarak kanıtlayıcı belgelerle birlikte ilgili komisyonlara başvurmaları gerekmektedir. Başvuru evraklarının:

-Tek dosya halinde olması (Kapaklı karton, plastik vb.),

-Dosyanın ilk sayfasında dosyadaki evraklara ait “içindekiler” dizininin bulunması,

- YÖKSİS çıktısı ve diğer kanıtların ilgili yönetmelikteki akademik faaliyet türüne göre sıralanmış (Proje, Araştırma, yayın…) olması,

-Her çıktının belgesi yanında (varsa) internet adresi, yayımlanan makalelerin hangi indekslerde tarandığına dair belge mutlaka sunulmalıdır.