ARÜ'den Duyurular

KPSS 2019-2 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemizin Çeşitli Kadrolarına Yerleşmeye Hak Kazanan Aday Memurların Dikkatine

Duyuru Tarihi : 23 Aralık 2019

Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan

Üniversitemize 2019/2 KPSS ile Atanacak Adaylardan İstenilen Belgeler

 1. KPSS sonuç belgesi internet çıktısı,
 2. ÖSYM’ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,
 3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve noter tasdikli örneği,
 4. 6 adet vesikalık fotoğraf (Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş),
 5. İkametgâh belgesi,
 6. Varsa ortaöğretim hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belge,
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışıyorsa veya ayrılmışsa hizmet belgesi,
 9. Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),
 10. Adli Sicil Kaydı,( E - devlet çıktısı kabul edilecektir )
 11. Mal Bildirim Beyannamesi,
 12. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet doldurulup imzalanarak Personel Daire Başkanlığına gönderilecektir.)
 13. Kamu Görevine İlk Defa Atanacak Personele İlişkin Atama Başvuru Formu

Not: Adayların atanma işlemlerine esas olmak üzere yukarıda açıklanan belgeleri 23.12.2019 - 06.01.2019 (06 Ocak Dahil )  tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Bu ilan resmi tebligat niteliğindedir, adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacak olup, süresi içerisinde başvuru yapmayanlar atanma işleminden vazgeçmiş sayılacaktır.

Tel: 0478 211 75 19 Dahili 1452-1461