ARÜ'den Duyurular

Öğretim Üyesi Alım İlanı

Duyuru Tarihi : 29 Temmuz 2019

 

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi
alınacaktır.
Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen
şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.
PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm, anabilim
dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, iki adet
fotoğraf, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri ( lisans, yüksek lisans, doktora ve
uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) ve Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca
verilen denklik belgesi, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 6 (altı) takım dosyayı(1 fiziksel+5
dijital(CD veya Flash Bellek)) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta
yoluyla başvuracaklardır.
DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve
anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf,
askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve
uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi),Yurt dışından alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca
verilen denklik belgesi ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4
(dört) takım dosyayı( 1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek)) ekleyerek Personel Daire
Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim,
bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, iki adet
fotoğraf, askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek
lisans, doktora belgesi) (Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen
denklik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4
(dört) takım dosyayı (1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek)) ekleyerek ilgili Fakülte
Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.
2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarunca belirlenen %20lik kota kapsamında
başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.
Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine
uygun olması gerekmektedir.
Telf.:0478 211 75 19

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve ÖğretimÜyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm, anabilimdalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri ( lisans, yüksek lisans, doktora veuzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) ve Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığıncaverilen denklik belgesi, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 6 (altı) takım dosyayı(1 fiziksel+5dijital(CD veya Flash Bellek)) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf,askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veuzmanlık belgesi, doçentlik belgesi),Yurt dışından alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığıncaverilen denklik belgesi ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4(dört) takım dosyayı( 1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek)) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim,bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora belgesi) (Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilendenklik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4(dört) takım dosyayı (1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek)) ekleyerek ilgili FakülteDekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Telf.:0478 211 75 19

İlan metnine ve kadrolara ulaşmak için Tıklayınız...