ARÜ'den Duyurular

Öğretim Elemanı Alımı Sınav Sonuçları

Duyuru Tarihi : 21 Haziran 2019

Sınav sonuçlarına ulaşmak için Tıklayınız...

Üniversitemiz tarafından yapılan 19.01.2019 tarihli öğretim elemanı alım sınavı sonuçlarına göre başarılı olan ve atanmaya hak kazanan (asıl) adayların, aşağıda istenen belgelerle birlikte sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına başvruda bulunmaları gerekmektedir.Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

1-    Lisans diploması (Geçici mezuniyet belgesi) ve transkript belgesi aslı ve noter onaylı suretleri.

2-    Doktora ,Yüksek Lisans mezuniyet belgesi ve transkript belgelerinin (Doktora veya Yüksek Lisans yapıyorsa öğrenci olduğuna dair onaylı öğrenci belgesi) aslı ve noter onaylı suretleri.

3-    ALES ve yabancı dil belgesi.

4-    Halen resmi bir kurumda çalışan veya daha önce çalışmış olanlar için (HİTAP) hizmet belgesi.

5-    Askerlik durum belgesi (Tecil veya terhis belgesi).

6-    8 adet vesikalık fotoğraf.

7-    Nüfus cüzdanı fotokopisi.

8-   Mal Bildirimi (Ek:1 İndirmek için Tıklayınız...   )

9- Tam Teşekküllü Hastaneden Sağlık Raporu

10- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Ulaşmak için Tıklayınız...)

NOT:Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup,  adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Diplomaların ve mezuniyet belgelerinin asılları atama yapıldıktan sonra iade edilecektir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun bilgisayarda doldurularak ıslak imzalı iki nüsha gönderilmesi gerekmektedir. Askerlik durum belgesi (Tecil veya terhis belgesi)  e-devlet çıktısı olarak kabul edilecektir.

 Adres: Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü

           Personel Dairesi Başkanlığı

          Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii

          Merkez / ARDAHAN

Tel: 0 478 211 7519