ARÜ'den Duyurular

Sürekli İşçi Alımı Yedek Mülakat Sonuçları

Duyuru Tarihi : 28 Mayıs 2019

Üniversitemiz tarafından 21.05.2019 tarihinde yapılan Sürekli İşçi Yedek Mülakat sonuçları ekte listeler halinde yayımlanmış olup, sınavda başarılı olan (Asıl) adayın bu ilanın yayını tarihinden itibaren 3(Üç) gün içerisinde  Personel Daire Başkanlığında aşağıda istenen belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

İlan Olunur…

Bilgisayar Programcısı alımı yedek mülakat sonuçlarına ulaşmak için Tıklayınız...

Eski Hükümlü alımı yedek mülakat sonuçlarına ulaşmak için Tıklayınız...

İSTENEN BELGELER

1- Diploma

2- 6 Adet Fotoğraf

3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığına dair belge.( e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr  adresinden ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınacak)

4- Güvenlik Soruşturması Formu (Üniversite tarafından temin edilecektir.)

5- Askerlik Durum Belgesi