ARÜ'den Duyurular

Konut Tahsis Komisyonu 12.09.2018 Tarihli Kararı

Duyuru Tarihi : 12 Eylül 2018

ÜNİVERSİTEMİZ KONUT TAHSİSİ KOMİSYONU, 04.09.2018 TARİHİNDE TOPLANIP
AŞAĞIDAKİ KARARLARI ALMIŞTIR

 

ALINAN KARARLAR:

Karar 1- Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda Bilgisayar İşletmeniolarak görev yapan Bilgen GÜLER’e, Üniversitemiz Çamlıçatak Mevkii YeniseyYerleşkesi’nde bulunan 3+1 lojman konutlarından 5. Blok Çatı Katı Dairenin,15.09.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sıra tahsisli olarak verilmesine,


Karar 2- Üniversitemiz İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan Dr.Öğr. Üyesi Sevinç RAMAZANOV’a, Üniversitemiz Çamlıçatak Mevkii YeniseyYerleşkesi’nde bulunan 3+1 lojman konutlarından 2. Blok 7 No’lu Dairenin,15.09.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görev tahsisli olarak verilmesine,


Karar 3- Üniversitemiz İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan Dr.Öğr. Üyesi Shalala RAMAZANOVA’ya, Üniversitemiz Çamlıçatak Mevkii YeniseyYerleşkesi’nde bulunan 3+1 lojman konutlarından 1. Blok 3 No’lu Dairenin,15.09.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görev tahsisli olarak verilmesine,


Karar 4- Üniversitemiz Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda görevyapan Öğr. Gör. Yakup Kürşat ARAS’a, Üniversitemiz Halil Efendi Mahallesi’ndebulunan Misafirhaneden 102 No’lu Odanın, 15.09.2018 tarihinden itibaren geçerliolmak üzere görev tahsisli olarak verilmesine,


Karar 5- Üniversitemiz Yenisey Konukevi’nde Müdür Vekili olarak görev yapanMustafa YILDIZ’a, Üniversitemiz Halil Efendi Mahallesi’nde bulunan Misafirhaneden106 No’lu Odanın, 15.09.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sıralı tahsisliolarak verilmesine,


Karar 6- Üniversitemiz İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan Prof.Dr. Hüseyin TÜRK’e, Üniversitemiz Halil Efendi Mahallesi’nde bulunanMisafirhaneden 204 No’lu Odanın, 23.09.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzeregörev tahsisli olarak verilmesine,


Karar 7- Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nde görev yapanBilgisayar İşletmeni Özay OKUMUŞ’a, Üniversitemiz Halil Efendi Mahallesi’ndebulunan Misafirhaneden 103 No’lu Odanın, 15.09.2018 tarihinden itibaren geçerliolmak üzere sıralı tahsisli olarak verilmesine,


Karar 8- Üniversitemiz Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda görevyapan Öğr. Gör. Filiz KARAKUŞ BAŞAK’a, Üniversitemiz Halil EfendiMahallesi’nde bulunan Misafirhaneden 101 No’lu Odanın, 15.09.2018 tarihindenitibaren geçerli olmak üzere görev tahsisli olarak verilmesine,


Karar 9- Üniversitemiz İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan Arş.Gör. Gürhan ÇOPUR’a, Üniversitemiz Çamlıçatak Mevkii Yenisey Yerleşkesi’ndebulunan 2+1 lojman konutlarından 1. Blok 18 Nolu Dublex Dairenin, 15.09.2018tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görev tahsisli olarak verilmesine,
Oy birliği ile karar verildi.