ARÜ'den Duyurular

2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı Formasyon Başvuruları Hakkında (GÜNCEL)

Duyuru Tarihi : 18 Ağustos 2018

Ardahan Üniversitesi’nde 4. Sınıfa geçecek olan öğrencilerin 03.09.2018 tarihine kadar Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına yapılacak ön kayıtları Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler Edebiyat Fakültesi Dekanlığına yaptırmaları gerekmektedir.

2018-2019 Eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyon kayıtları, derslerin başlama tarihleri, alanlar ve ücretler aşağıdaki listelerde belirtilmiştir. Her öğrenci yalnızca kayıtlı olduğu bölümün formasyon programına başvurabilir, ancak İİBF öğrencileri Muhasebe ve Finansman programına başvurabilirler. Kayıtlar belirtilen tarihler dışında alınmayacaktır. Ön kayıt formunun 03.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar online olarak doldurulup gönderilmesi gerekmektedir.

Ön kayıt formunu doldurup kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin 15 Eylül 2018 tarihinden itibaren AİBEF Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kıldıroğlu’na birinci döneme ilişkin ödeme dekontunu ulaştırarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

ONLINE ÖN KAYIT FORMU VERİ GİRİŞİ EKRANI

BAŞVURU ALANLARI 

Alan

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Coğrafya

Muhasebe ve Finansman

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Müzik

 

Pedagojik Formasyon Kesin Kayıt Sırasında İstenen Evraklar*

*Kesin kayıt için gerekli olan belgeler derslerin başlangıcında (24 Eylül 2018 tarihinde) elden teslim edilecektir.

1. Ön Kayıt Dilekçesi 

2. Ardahan Üniversitesi Son Sınıfta Öğrenimine devam etmekte olanlar için Öğrenci Belgesi 

3. Onaylı Transkript Belgesi (Son sınıf öğrencilerinin transkriptleri Temmuz 2018 ve sonrası tarihli olmalıdır, daha eski tarihli transkriptler kabul edilmeyecektir) 

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı ön kayıt esnasında ibraz edilecektir)

5. 2 adet vesikalık fotoğraf

Programla İlgili Bilgiler

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yükseköğretim Genel Kurulu’nun belirlediği Usul ve Esaslar ile Atatürk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi çerçevesinde yürütülür.

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Uygulama Yönergesine dayalı olarak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz ve Bahar Döneminde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Ardahan Üniversitesi’nden alınacak öğrenci kontenjanı 160 kişi olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin kabulünde not ortalaması sıralaması baz alınacaktır. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılması söz konusu olursa 15.09.2018 tarihinden sonra duyurusu yapılacaktır.

Ardahan Üniversitesi için 2018-2019 yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kontenjanı son sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

Dersler Güz (1.Dönem) ve Bahar (2.Dönem) olacak şekilde iki dönemi kapsamaktadır.  1. ve 2. Dönem yapılacak olan Teorik dersler yüz yüze gerçekleştirilecektir. Dersler yüz yüze yapılacağından derslere devam zorunludur.

Bahar Döneminde yer alan “Öğretmenlik Uygulaması” dersi için Ardahan Üniversitesi öğrencileri Ardahan ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda staj yapacaklardır. “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin haftalık 6 saati staj uygulamaları, 2 saati ise teorik olarak yüz yüze fakültede yapılacaktır.

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA ÜCRETLERİ 

DÖNEM 

ÜCRET

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 

1.050 TL

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 

1.000 TL

 TOPLAM

2.050 TL

 

 

 

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ücreti 2.050 TL olup iki taksit halinde 1.050 TL güz, 1000 TL bahar dönemi başında ödenecektir. Ödemeler,  güz yarıyılı için kesin kayıt sırasında T.C. Kimlik Numaraları ile Türkiye Halk Bankasının aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır.

Bahar yarıyılı için ise bahar yarıyılı ders kayıtları sırasında yapılacaktır.

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI’na daha önceki dönemlerde kayıt yaptırdığı halde mezun olamayan öğrencilerin  başarısız oldukları dersler için;

1-Alacakları dersin kredisi başına 82 TL. ücreti T.C. Kimlik Numaraları ile Türkiye Halk Bankasının aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırmaları,

2-Yatırılan ücretin makbuzunu 01.10.2018- 05.10.2018 tarihleri arasında Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri gereklidir. Makbuzunu teslim etmeyenlerin ders kayıtları yapılmayacaktır.

Hesap Numarası:

Türkiye Halk Bankası

Şube Kodu: 1568

Hesap Numarası: 06000013

İBAN: TR 560001200156800006000013

 PROGRAM TAKVİMİ

YAPILACAK İŞLEM

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

BAŞVURU VE YERLEŞTİRME

Başvuruların Alınması

27.08.2018

03.09.2018

Ön Kayıt Onay İşlemleri

05.09.2018

11.09.2018

Yerleştirme Sonuç İlanı

17.09.2018

Kayıtlar*

17.09.2018

 

Boş Kalan Kontenjanların İlanı

18.09.2018

Ek Yerleştirme

18.09.2018

24.09.2018

 1. DÖNEM

Dersler

08.10.2018

13.01.2019

Vize Sınavları

26.11.2018

02.12.2018

Final Sınavları

14.01.2019

27.01.2019

Bütünleme Sınavları

28.01.2019

10.02.2019

II. DÖNEM

Ders Kayıtları

18.02.2019

22.02.2019

Dersler

25.02.2019

02.06.2019

Vize Sınavları

08.04.2019

14.04.2019

Final Sınavları

10.06.2019

23.06.2019

Bütünleme Sınavları

24.06.2019

07.07.2019