ARÜ'den Duyurular

Öğretim Üyesi Alım İlanı

Duyuru Tarihi : 10 Ağustos 2018

 

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

Doktor Öğretim Üyesi; kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, yayın listesi, iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, noter tarafından onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi),yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla  başvuracaklardır. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

 

Telf.:0478 211 75 19

 

 

 

                              Birimi

Bölüm / Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / Tefsir Anabilim Dalı

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

5

 

1

 

Tefsir Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

 

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / Hadis Anabilim Dalı

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

5

 

1

 

Hadis Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.